HOLISTISK TILNÆRMING

I tråd med Verdens helseorganisasjons (WHO) syn på liv og helse, anerkjenner vi det kroppslige, det psykiske, det spirituelle og det sosiale. Vår visjon er å bidra til økt bevissthet og effektive trygge kommunikasjonsferdigheter slik at flere mennesker kan oppdage og aktivere enda flere av sine egne ressurser slik at de kan utvikle seg selv, personlig og profesjonelt. Bevisstheten om og utvikling av Spirituell Intelligens (SQ) er ivaretatt på en kompetent, erfaren og profesjonell måte ved NOCNA av mennesker som har levd spirituelle liv og arbeidet med spiritualitet i mange tiår.

Ledere i verdens største bedrifter oppdager i stadig større grad kraften i moderne spiritualitet og kropp-sinn-ånd forbindelse. Mange foretar en personlig "evolusjonsreise" for å søke "spirituell næring." Med sin formelle utdanning og høye akademiske prestasjoner opplever de allikevel at på det personlige plan, savner de "noe dypere" en "lengsel" etter indre rikdom og ressurser som de trenger når de selv blir presentert for tøffe utfordringer i sitt eget liv. Årsaken til dette er at spirituell utvikling også er viktig. Spirituell utvikling og intelligens (SQ) skjer ved å vekke bevisstheten om dette og det er på denne måten vi kan "heale" vår fortid og begrensninger.

For at vi skal bli bedre til å løse inngrodde utfordringer på nye måter, trenger vi å utvikle oss i tanker, tro og handling. Næringslivet har den siste tiden funnet på begrepet "corporate rebels." Disse "corporate rebels" er tenkende, følende mennesker som lytter til hjertet og tør å utfordre det inngrodde og er villige til å risikere sin stilling og anerkjennelse for det de tror på. De har brukt mye tid, penger og fokus på sin egen personlige evolusjonsprosess og bidrar til å se ting med nye øyne – tenke nytt ved å utfordre etablerte sannheter i næringslivet. De møter veldig ofte massiv motstand som er langt ifra konstruktiv og oppbyggende, men ofte med en agenda som har til hensikt å bryte ned og jage dem tilbake inn i det etablerte igjen. Fremtiden vil vise hvordan næringslivet tar til seg denne form for ledelse.

Moderne spiritualitet gir ethvert individ plass til å undres, reflektere og utforske de bevisste og ubevisste energiene og livskraft som tillater en å erfare dets betydning. Spirituell utvikling fremmer opplevelsen av og forståelsen for at alt og alle er uadskillig forbundet på et dypere plan og tillater en frigjøring og manifestasjon av livets høyeste verdier.

Grunnlegger av NOCNA Gillian Godtfredsen har i over 30 år skapt, utviklet og levert spirituelle programmer for voksne mennesker. Programmene er stimulerende, nærende oaser som gir innsikt og mengder med praktiske verktøy som fungerer utmerket i hverdagen, både hjemme og på jobben, i næringslivet, i undervisning og i helseomsorg. Hun har skapt og innarbeidet en unik diplomutdanning i spirituell intelligens, healing, friskliv, integrert energimedisin og helsefremmende arbeid.

For mer informasjon se klikk her.