BEDRIFTSKURS • Kursnavn:

 • Startdato:

 • Varighet:

 • Oppbygging:

 • Opptakskrav:

 • Sted:

 • Type:

 • Pris: ta kontakt

  .

  Påmelding her

 

Suksess I arbeidslivet krever kunnskap og kommunikasjonsferdigheter. Det er viktig at bedriften har ansatte som er faglig dyktige og som i tillegg håndterer de menneskelige aspektene i hverdagen og kommuniserer på en tilfredsstillende måte.

NOCNAs utviklingsprogram har fokus på bedriftens visjon, verdier og hverdag. Medarbeidere lærer å fungerer optimalt ved å hente frem det beste hos seg selv og andre. De lærer praktiske mestringsverktøy som gjør de i stand til å kunne bedre håndtere seg selv og sine evner til å kommunisere og prestere effektivt.

Formålet er på å styrke seg selv gjennom:

Mental trening - tanker, tilstandskontroll, løsning
Motivasjon - hent ressurser og drivkraft for å nå målet
Kommunikasjon - stille riktige spørsmål for å få tydelige svar
Atferd (Attitude & Behaviour) - handling og vinnende vaner