Sertifisert Livsstilsinstruktør

- Fokus på helse og en sunn livsstil • Kursnavn:
  Sertifisert Livsstilsinstruktør

 • Oppstart: Fortløpende

 • Språk: Lettforståelig engelsk

 • Førkunnskaper: Ingen

 • Sted: Online

 • Eksamen: Avsluttende multiple choice eksamen

 • Investering: EUR 950 € (ca 9300 NOK)

  Meld deg på her


Bli sertifisert som Livsstilsinstruktør. Dette kurset er et kvalitetskurs utviklet av Nordic Coach & NLP Academy & The Paradigm Academy. Dette kurset introduserer deg til livsstil og positive livsstilsendringer. Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom fysisk aktivitet/inaktivitet, kosthold, mentale aspekter, sosialt levesett og i forhold til stimulerende midler som nikotin og alkohol. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har, og hvilke valg vi gjør.

Lær mer om kurset og kursinnhold her

Kurset er akkreditert både av CPD Standards, så vel som av IICT (International Institute of Complementary Therapists, og gir deg en internasjonal sertifisering som kan åpne nye karriereveier for deg. Kurset gir deg 100 CPD poeng.

På dette kurs har vi fokus på å skape en helsefremmende livsstil, som hjelper til å opprettholde og forbedre menneskers helse og velvære. En helsefremmende livsstil er en livslang prosess. Kurset gir deg innføring til hvordan du kan jobbe med livsstil og helse. Det handler om aspekter som godt kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt og arbeid med andre avhengigheter, vektkontroll, positiv psykologi og stress reduksjon. Kurset gir deg en fin innføring i livsstil og adferd, psykologi og helsefremmende arbeid.

Sertifisert Livsstilsinstruktør er åpen til alle som ønsker å jobbe med livsstil og helse. Det egner seg fint for individer som er opptatt av god helse og å fremme en god livsstil, og som ønsker å hjelpe, støtte og motivere også andre til dette. Kurset forbereder deg til å jobbe med å frigjøre indre potensiale, sette nye mål og nå dem. Det er ingen førkunnskaper påkrevd. Det er et deltidsstudium (nettbasert) og du kan studere fleksibelt ved siden av jobb eller andre studier.

Som sertifisert livsstilsinstruktør har du kunnskap og praktiske verktøy for å skape god kontakt med kunder eller klienter. Du får gode grunnleggende ferdigheter, økt bevissthet til å arbeide med livsstilsforandringer, målsetninger og strategisk for å hjelpe andre. Du utvikler dine ferdigheter til å kommunisere og formidle personlig utvikling og hjelpe andre til å skape de forandringer de ønsker seg i livet. Når du studerer hos oss kan du også begynne å gjøre store forandringer i ditt eget liv, slik at du oppnår de mål du setter deg. Du vil lære mange teknikker og metoder som du kan bruke for å hjelpe kunder og klienter til endringer, til å gjøre beslutninger, øke sin motivasjon, starte på nye helsefremmende aktiviteter og minske de negative helsevanene. Du blir en ekspert i å støtte og motivere andre også til langsiktige helsegevinster og gode vaner i hverdagen.

SYFTE OG LÆRINGSMÅL

Som en NOCNA Livsstilsinstruktør blir du en ekspert som har kunnskaper, ferdigheter og verktøy til å arbeide med livsstil og helsefremmende arbeid. NOCNA følger et kvalitetssikret opplæringsprogram som gir deg de kunnskaper, ferdigheter og den kompetanse du trenger for å skape suksess.
Du studerer nettbasert, fleksibelt og jobber med integrering av det du lærer kontinuerlig. I og med at studiene foregår nettbasert så har du står fleksibilitet til å styre tiden din. Du vil høre på forelesinger, lydfiler, lese pensum, integrere det du lærer. Du avslutter utdanningen med en multiple choice-eksamen som du tar når du har gjennomført de ulike delene. Du vil lære hvordan du kan gjenkjenne og arbeide med livsstilsendringer. Du får mange nyttige verktøy og metoder til arbeid med livsstil, slik at du kan ta i bruk det du lærer med en gang.

Læringsmål

- Å utvikle kunnskaper og ferdigheter om livsstil og adferd
- Å utvikle og lære om helse og helsefremmende arbeid
- Å lære motiverende intervju
- Å lære grunnleggende kunnskaper i positiv psykologi for livsstil og adferd
- Å lære om stressmestring og teknikker for stressmestring
- Å utvikle kunnskaper om fysisk aktivitet, kosthold og helse
- Å lære om emosjonell helse, følelser og mental mestring
- Å integrere en holistisk tilnærming til helse og livsstil


Du kan starte utdanningen fortløpende når det passer deg.

Ved bestått utdanning vil du få et flott elektronisk kursbevis (sertifikat) som beviser at du har oppgradert dine kunnskaper og din profesjonelle kompetanse. Du vil få 100 CPD poeng for dine studier.