Coaching med våre eksperter  • Coaching med våre eksperter

  • Tid/Sted: Etter avtale

  • Type: Helsecoaching/Businesscoaching/Prestasjonscoaching

  • Pris: Pakkepris

  • Kontakt oss

Hva er en god coach?

 

Ønsker du å gjøre endringer i ditt lit, personlig og/eller profesjonelt? Hva er det som holder deg tilbake? Sliter du med å finne motivasjonen?

Coaching hjelper deg til å se muligheter- til å finne dine styrker og og realisere ditt fulle potensiale. En coach er en motivator som fasiliterer en prosess. Coaching kan skje individuelt, i ledelse, team eller i organisasjoner. Coachen hjelper lederen, teamet eller individet til å tenke, føle, handle og lære for å nå viktige mål.

Coaching vil øke dine kommunikasjonsferdigheter, både med deg selv og andre. En god coach vil bistå deg med å sette klare mål, og utvikle en strategi og handlingsplan for å nå disse målene.

Coaching fokuserer på ressurser, løsninger og fremtiden i motsetning til terapi som ofte retter fokus bakover.

NOCNA’s coachteam består av profesjonelle coacher med tverrfaglig kompetanse fra næringslivet, utdannings- og helsesektorene. De har grundig coachutdanning ledet av mentortrenere og dyktige pedagoger. De stimulerer til vekst ved å bruke dynamiske endrings- og innlæringsmetoder. Metodene som brukes i coaching er hentet fra mange forskjellige psykologiske retninger, inkludert NLP. Den profesjonelle coachen har faglig kompetanse og spesifikk utdanning i det å lytte, observere og tilpasse coachingen til individuelle behov. Coachen samler nødvendig informasjon og leder en prosess slik at den andre personen finner løsninger og strategier.

 

I Oslo »

Gillian Godtfresen

“Hjelp til selvhjelp er den beste hjelpen en kan få…” sier Gillian Godtfredsen som skapte mottoet for 35 år siden. Hun er entreprenøren som har grunnlagt Nordic Coach & NLP Academy og The Paradigm Academy. Gillian har en Ph.D i Lifecoaching (US), Masters Degree i Metaphysical Sciences, Certified NLP Master Trainer, fag- og utdanningsutvikler, forfatter og foredragsholder. Hun er "The Teacher’s Teacher”, og var den første i Norge til å holde et livscoachingskurs og utdanninger.


Elisabeth Tanum:

Elisabeth har lang erfaring med ledelser fra flybransjen. Som 24 åring ble hun profesjonell pilot på Boeing 737. I en alder av 30 år ble hun utnevnt til flykaptein, og hadde da det fulle og hele ansvar for både flymaskin, mannskap og passasjerenes sikkerhet. God kommunikasjon har vært et fokus i hennes yrkesaktive hverdag de siste 15 årene. Hun er er NLP Trainer og mental trener for unge idrettsutøvere. Elisabeth har de siste årene vært under mentoring av Gillian Godtfredsen.


I Arendal »

Cornelia Gåskjenn

Cornelia har mange års erfaring som lege ved egen praksis i Arendal. Hun er spesialist i allmenn medisin og går nå inn i siste året av sin spesialistutdanning i Nevrologi. Cornelia har også studert pedagogikk ved lærerhøyskolen. Hun er NLP Trainer og bruker NLP aktivt i sin hverdag som lege.