Hvorfor valgte jeg å bli NOCNA NLP trener?

Cornelia Gåskjenn, lege

"Jeg er 39 år, utdannet lege og har kommet langt innenfor medisinsk nevrologisk spesialisering. Jeg har også bakgrunn fra lærerhøyskolen. Jeg har en interesse for dyr og har vært aktiv konkurranserytter i sprangridning. Jeg er mor til 3 barn og er interessert i mennesker, selvutvikling og folkemedisin. De siste årene har jeg vært opptatt av å se nærmere på symptomer som ikke er så lett å plassere i en diagnostisk ramme.

En dyktig gründer som jeg kjenner har tatt kurs og utdanninger ved Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA). Hun fortalte meg hvordan hun, som arbeidsgiver til over 100 mennesker, hadde fått stor glede av kommunikasjonsverktøyene og coachingferdighetene som hun hadde lært. Kunnskapen hadde blitt uvurderlig både i jobbhverdagen og på hjemmebanen. Som lege har jeg hørt en del kritikk om “alternative” metoder som NLP som ikke er evidensbasert men min nysgjerrighet ble vekket av denne troverdige damen.

Når jeg ble kjent med menneskene i NOCNA og tyngden i deres kompetanse ble jeg overbevist om at dette var en skole for meg. Og jeg hadde helt rett!

Jeg ble møtt av et super dyktig team med glimrende formidlere. De kommer fra mange forskjellige yrkesbakgrunn, alt fra autorisert helsepersonell, jurister, en professor i nevrovitenskap, og flere NLP Master Trainers. NOCNA har alltid vært forut for sin tid og toneangivende i en bransje som fremdeles ikke er regulert. De produserer faglitteratur, utformer pensum og er eksempelet som andre NLP skoler følger. En stor fordel for studenter ved denne skolen er at i tillegg til å delta i plenum har de tilgang til en godt utviklet e-plattform hvor de kan bl.a. høre undervisning på nytt i eget tempo og integrere det enda dypere.

NOCNA teamet har stor etisk bevissthet, profesjonell integritet – og de brenner for det de gjør. Det som er unikt med Team NOCNA er deres positive, ikke-dømmende holdninger og, selv om de allerede er meget høytutdannede, regner de seg selv som aldri ferdigutdannet. De har en ydmyk innfallsvinkel til menneskelig kommunikasjon, helse og sunnhet som jeg anser som nødvendig når man er opptatt av å hjelpe andre. Etter hvert ble jeg så sugen etter deres kunnskap at jeg ville ta alle deres kurs og utdanninger. Jeg har fått en solid utdanning innenfor NLP og coaching og er sertifisert NLP Trainer og stortrives med det. Jeg ser at kommunikasjon og medisinsk NLP kan ha mange fordeler innenfor fremtidens helsetjeneste.

NOCNAs utdanninger fører til internasjonale sertifiseringer, og er godkjent av Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN). Jeg har sett hvor mye som er felles i nevrovitenskap og NLP, og fått viktige innsikter som støtte min medisinsk nevrologisk spesialisering. Alt henger sammen og påvirker hverandre og jeg har nye innfallsvinkler og viktig coaching ferdigheter som forsterker min evne til å se og lytte til mine pasienter.

Jeg ser og erfarer verdien i denne viktige kunnskapen både innenfor og utenfor mitt eget fagområde og er derfor med å lære det videre til andre.