DAGSKURS I ARBEIDSERGONOMI  • Kursnavn: Dagskurs i arbeidsergonomi

  • Startdato: Avtales individuelt fortløpende

  • Varighet: Fra tre timer til én dag

  • Sted: I bedrift

  • Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år. Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten. Les rapport


Hva du gjør med kroppen i løpet av arbeidsdagen har stor betydning for din helse. Dersom din bedrift ønsker å øke produktivitet og minske sykefravær ta kontakt med oss. Vår lege, fysioterapeut og helsecoacher kommer til bedriften og skreddersyr individuelle ergonomiske løsninger for de ansatte. Teamet er eksperter på folkehelse, arbeidshelse og muskel- og skjelettplager, og har spesialkompetanse innenfor arbeidstrivsel, positiv psykologi og motivasjon.

Bedre arbeidsergonomi gir bedre helse og produktivitet. Dagskurset tilbys bedrifter og organisasjoner som ønsker veiledning på arbeidsplassen. Kurset gjennomføres på stedet, og de ansatte får tips, råd og veiledning for sin arbeidshelse. Ved behov kan også individuelle ergonomiske justeringer, analyse av arbeidsstilling evt. belastning og muskeltøynings- og treningsøvelser gis for den enkelte.

Mange arbeidstagere sitter på kontor store deler av dagen. Dette kan over tid føre til helseproblemer og overbelastningsskader. Arbeidsergonomi kan forenklet beskrives som et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god arbeidsergonomi. Dette er noe arbeidsgiver har ansvar for, og sammen med den ansatte jobbe for bedre helse og trivsel på arbeidsplassen.

Kurset gir kunnskap om arbeidsergonomi som vil reduserer feilbelastning/overbelastning. Dette er spesielt viktig i stressede arbeidsituasoner da kroppen går inni beredskapsmodus og skaper spenninger.

Kunnskap om de ansattes ergonomi på arbeidsplassen er en forsikring for bedriften. De ansattes helserisiko minimeres, og produktivitet og trivsel økes. Medarbeidere lærer mer om hva han eller hun bør være oppmerksom på i sitt eget arbeid for å minske risikoen for belastningsskader, spenninger i nakke og rygg, samt uheldige arbeidsstillinger.

Ta kontakt for å planlegge et helsefremmende tiltak som er tilpasset din bedrift.
Gillian Godtfredsen - PhD Holistic Life Coaching (US).

Cornelia Gåskjenn - lege, lærer og coach.

Melinda Merunada - PhD, fysioterapeut, Master i folkehelse.