KALENDER NORDIC COACH & NLP ACADEMYSamling 1

14 - 16 sept

Samling 2

online

Samling 3

1 - 4 nov (4 dager)

Samling 1: 28 - 30 sept

Samling 2: online

Samling 3: 09 - 11 nov

Samling 1

14 - 16 sept

Samling 2

online

Samling 3

1 - 4 nov (4 dager)

Samling 1: 30 nov - 02 des

Samling 2: online

Samling 3: 01 - 03 feb 2019


Samling 1

14 -16 sept

Samling 2

online

Samling 3

1-4 nov (4 dager)

Online studier


For nye kandidater (første trinn) 14 sept Oslo

For utdannede NLP Master Practitioners: 21 - 25 jan 2019


Videreutdanning for NLP Master Practitioners

sommer: 21 - 25 jan 2019


Oslo
Høst: 10 -11 nov kl 1000-1500 begge dagerEtter individuell søknad.


Bodø
annonseres

Fortløpende online


Fortløpende online


Andre kurs og utdanninger

Flyskrekkurs - annonseres

Mestringskurs for barn og ungdom - sertifiserte instruktører

Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer m.h.t. tid, sted, instruktører m.m. Alle kurs/utdanninger holdes på Bygdøy, Oslo hvis ikke annen adresse er oppgitt. Utdanningsdager er kl 1000-1700 alle dager - avslutningstider er antatte. Påmelding er bindende. Innbetalte beløp refunderes ikke.