KALENDER NORDIC COACH & NLP ACADEMYVinter:
Samling 1

12 - 14 jan

Samling 2

09 - 11 feb

Samling 3

09 - 11 mar

Sommer 2018:
annonseres


Vinter:
Samling 1

12 - 14 jan

Samling 2

09 - 11 feb

Samling 3

09 - 11 mar


Samling 1

12 - 14 jan

Samling 2

09 - 11 feb

Samling 3

09 - 11 mar

Online studier


For nye kandidater (første trinn) 12 jan Oslo

For utdannede NLP Master Practitioners: 22 - 26 jan 2018


Videreutdanning for NLP Master Practitioners

vinter: 22 - 26 jan 2018


Oslo
30 nov - 01 desEtter individuell søknad.


Bodø
annonseres
30 nov kl 17 - 21


Kroatia 03 - 11 mai


 

04 - 05 nov

03 - 04 feb 2018

2 - 3 jun 2018


Andre kurs og utdanninger

Flyskrekkurs - annonseres

Mestringskurs for barn og ungdom - sertifiserte instruktører

Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer m.h.t. tid, sted, instruktører m.m. Alle kurs/utdanninger holdes på Bygdøy, Oslo hvis ikke annen adresse er oppgitt. Utdanningsdager er kl 1000-1700 alle dager - avslutningstider er antatte. Påmelding er bindende. Innbetalte beløp refunderes ikke.