KALENDER NORDIC COACH & NLP ACADEMYHøst:
Samling 1

15 - 17 sep

Samling 2

13 - 15 okt

Samling 3

17 - 19 nov

Høst:
Samling 1

22 - 24 sep

Samling 2

27 - 29 okt

Samling 3

08 - 10 des


Høst:
Samling 1

15 - 17 sep

Samling 2

13 - 15 okt

Samling 3

17 - 19 nov


Samling 1

15 - 17 sep

Samling 2

13 - 15 okt

Samling 3

17 - 19 nov

Online studier


For nye kandidater (første trinn) 15 sep Oslo

For utdannede NLP Master Practitioners: 22 - 26 jan 2018


Videreutdanning for NLP Master Practitioners

høst: 02 - 06 okt

vinter: 22 - 26 jan 2018


Oslo
30 nov - 01 des

Bodø
20 - 21 sep


Oslo
30 nov

Bodø
20 sep


Etter individuell søknad.


Bodø
annonseres
30 nov kl 17 - 21


Kroatia 03 - 11 mai


23 - 24 sep

04 - 05 nov

03 - 04 feb 2018

2 - 3 jun 2018


Andre kurs og utdanninger

Flyskrekkurs - annonseres

Mestringskurs for barn og ungdom - sertifiserte instruktører

Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer m.h.t. tid, sted, instruktører m.m. Alle kurs/utdanninger holdes på Bygdøy, Oslo hvis ikke annen adresse er oppgitt. Utdanningsdager er kl 1000-1700 alle dager - avslutningstider er antatte. Påmelding er bindende. Innbetalte beløp refunderes ikke.