KALENDER NORDIC COACH & NLP ACADEMYVinter:
Samling 1

12 - 14 jan

Samling 2

09 - 11 feb

Samling 3

09 - 11 mar

Vår:
Samling 1

16 - 18 mar

Samling 2

20 - 22 apr

Samling 3

25 - 27 mai

Vinter:
Samling 1

12 - 14 jan

Samling 2

09 - 11 feb

Samling 3

09 - 11 mar


Samling 1

12 - 14 jan

Samling 2

09 - 11 feb

Samling 3

09 - 11 mar

Online studier


For nye kandidater (første trinn) 12 jan Oslo

For utdannede NLP Master Practitioners: 22 - 26 jan 2018


Videreutdanning for NLP Master Practitioners

vinter: 22 - 26 jan 2018


Oslo
05 - 06 apr


Oslo
annonseres


Etter individuell søknad.


Bodø
annonseres
30 nov kl 17 - 21


Kroatia 03 - 11 mai


 

20 - 21 jan

17 - 18 mar

30 jun - 01 jul

13 - 14 okt


Andre kurs og utdanninger

Flyskrekkurs - annonseres

Mestringskurs for barn og ungdom - sertifiserte instruktører

Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer m.h.t. tid, sted, instruktører m.m. Alle kurs/utdanninger holdes på Bygdøy, Oslo hvis ikke annen adresse er oppgitt. Utdanningsdager er kl 1000-1700 alle dager - avslutningstider er antatte. Påmelding er bindende. Innbetalte beløp refunderes ikke.