KALENDER NORDIC COACH & NLP ACADEMYVår:

Samling 1

20 - 22 apr

Samling 2

online

Samling 3

08-10 juni

Vår:
Samling 1

20 - 22 apr

Samling 2

online

Samling 3

08 - 10 jun


Samling 1

20 - 22 apr

Samling 2

online

Samling 3

08-10 juni

Online studier


For nye kandidater (første trinn) 07 feb Oslo

For utdannede NLP Master Practitioners: 11 - 15 jun


Videreutdanning for NLP Master Practitioners

sommer: 11 - 15 jun


Oslo
Vår: 05 - 06 apr Kl 1000 - 1500 begge dager
Sommer: 16 - 17 juni kl 1000-1500 begge dager
Høst: 10 -11 nov kl 1000-1500 begge dager


Oslo
annonseres


Etter individuell søknad.


Bodø
annonseres

Kroatia 03 - 11 mai


 

Samling 1: 15 - 16 mar

Samling 2: 17 - 18 mar

Samling 3: 30 jun - 01 jul

Samling 4: 13 - 14 okt


Andre kurs og utdanninger

Flyskrekkurs - annonseres

Mestringskurs for barn og ungdom - sertifiserte instruktører

Nordic Coach & NLP Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer m.h.t. tid, sted, instruktører m.m. Alle kurs/utdanninger holdes på Bygdøy, Oslo hvis ikke annen adresse er oppgitt. Utdanningsdager er kl 1000-1700 alle dager - avslutningstider er antatte. Påmelding er bindende. Innbetalte beløp refunderes ikke.