COACHENDE LEDERSKAP

- online course

 

For sertifiserte NLP Practitioners gir dette kurset internasjonale studiepoeng og tittelen NLP Leadership Practitioner

   • Course: Coachende lederskap

  • Startdato: Fortløpende oppstart online

  • Varighet: Individuell studieprogresjon

  • Opptakskrav: Ingen

  • Sted: IT basert distanse

  • Pris: kr 9500,-

    påmelding her!
Opplever du stress i hverdagen? Opplever du at tiden ikke strekker til?

Dette er et online coachingkurs som passer for ledere på alle nivåer, selvstendig næringsdrivende, gründere, HR ansvarlige og konsulenter med personal- og resultatansvar. Kurset har fokus på kompetanse utvikling og selvledelse. Kurset inneholder øvelser, læring og lederverktøy som du kan anvende i rollen som leder og medarbeider, så vel som i andre roller.

Coachingkurset omfatter også praktisk anvendelse og integrering av dine kunnskaper. Verktøyene og metodene er anerkjent verden over for sine resultater i positiv utvikling av mennesker

Allment
Dette kurset er for ledere og andre som i sin yrkesrolle har interesse av å arbeide ut fra et coachende perspektiv, for å utvikle medarbeiderens og organisasjonens kompetanse. Kurset gir både teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv og koblingen til medarbeidere og organisasjon. Kurset gis på distanse som e-kurs og kan påbegynnes fortløpende. Ingen førkunnskaper er påkrevd.

Kurset skal stimulere kandidaten til å utvikle grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv som leder/ sjef. Mange vil kunne få et fint tillegg i CVen sin av å ha kunnskaper i coachende lederskap.

Innhold
I fokus for kurset er det coachende perspektivet for læring og utvikling samt aspekter av betydning for et coachende perspektiv samt kommunikasjon i coachingprosessen, etiske spørsmål og praktiske coachingaspekter. Kurset tar opp grunnleggende teorier og metoder innen coaching med praktisk bruk innen leder- og sjefsrollen. Kurset beregnes til 100 timers varighet inkludert egenoppgaver og integrering.

Læringsmål
Kandidaten skal kunne redegjøre for grunnleggende teorier og etiske aspekter vedrørende coachende lederskap. Kandidaten skal også kunne beskrive ulike praktiske metoder for et coachende perspektiv. Videre skal kandidaten kunne planlegge, gjennomføre og evaluere en coachende prosess samt kunne analysere ulike forhold og faktorer som kan påvirke coachingprosessen og dets resultater. Det blir også viktig at kandidaten kan reflektere over og analysere den egne rollen i en coachende samtale og prosess.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres online via Nordic Coach & NLP Academy. Kurset består av informasjon gjennom e-bøker, lydfiler, oppgaver og praktiske øvelser via e-læringsplattformen. Det kreves noe egenarbeid og lesing mellom delene i kurset og oppgavene kan gjøres fortløpende i eget tempo. Kurset forutsetter at du har tilgang til pc/mac/mobil/nettbrett med internettoppkobling.

Språk
Kurset inneholder en kombinasjon av norsk og engelsk. Oppgavene kan gjøres på norsk eller engelsk. Noen lydfiler er på engelsk.

Pensum
Godtfredsen, G & Merunada, M:
NLP i praksis (papirformat) /NLP for alle (elektronisk)
O`Connor, J: Leading with NLP. (elektronisk)
Molden, D. How to manage with NLP. (elektronisk)

Eksamen og sertifisering
Individuelle arbeidsoppgaver danner grunnlaget for eksaminering. De godkjennes som vel bestått, bestått eller ikke-bestått med behov for komplettering. Du får 2 år på deg å fullføre kurset etter påmelding og registering.

Kursbevis
Kursbevis utstedes etter gjennomført og bestått kurs.

Kompetanseheving
For tidligere sertifiserte NLP Practitioner - kandidater vil gjennomføring av kurset lede til sertifisering som Certified NLP Leadership Practitioner med tilhørende internasjonale studiepoeng.Send kopi av gyldig NLP Practitioner sertifikat ved påmelding til post@nocna.no