FINANSIERING

NLP utdanning er en investering for livet - både med hensyn til personlig utvikling og muligheter på arbeidsmarkedet.
Om du ønsker NLP utelukkende for personlig utvikling, og/eller som grunnlag for profesjonell virksomhet, er det et særdeles nyttig verktøy.
Uansett må investeringen finansieres, enten via arbeidsgiver, oppsparte midler eller via lån. Vi bidrar med inspirasjon til mulighetene å finansiere utdanningen på.

 

Mange arbeidsgivere ønsker å investere i sine ansatte og er villig til å finansiere utdanningen siden det er en naturlig tilleggsutdanning i jobben.
Stadig flere bedrifter og organisasjoner velger NLP som supplement til de tradisjonelle bedriftsrettede kursene i sin medarbeiderutvikling.

Det vill alltid kunne hevdes - med rette - at NLP-utdanningen er relevant for jobbens utførelse. Derfor er arbeidsgivers dekning av kostnaden til den ansattes utdanning skattefri for den ansatte. Arbeidsgiver skal heller ikke betale arbeidsgiversavgift av kostnaden.

 

Personlig lån
Dersom du har behov for lån, så kan det være at den billigste låneformen er å øke boliglånet, eller låne med annen form for sikkerhet.
Hvis dette ikke er en relevant løsning finnes det långivere som tilbyr finansiering uten sikkerhet.

NOCNA kan også bistå så godt vi kan. Send oss en søknad med forslag for nedbetaling. N.B. Det kan dessverre ikke gis noen form for rabatt/stipend ved nedbetalingsordninger.

 

"Den gangen når jeg skulle ta min første NLP utdanning hadde jeg veldig dårlig råd, svak helse og personlige problemer. Noen sa følgende til meg "hvis du tror du ikke har råd til dette så har du ikke råd til å la være" Det var et godt råd." - Gillian Godtfredsen