FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Fagutvikling får mye fokus ved Nordic Coach & NLP Academy. Det er en langsiktig og målrettet prosess som skal bidra til økt kvalitet på det faglige arbeidet. Nordic Coach & NLP Academy satser bevisst på å tilrettelegge for strategisk bruk og utvikling av kunnskap og kompetanse. I tillegg ønsker vi å være et attraktivt voksenopplæringssenter gjennom å synliggjøre muligheter for utvikling av den enkeltes talent.

Fagutvikling innenfor coaching, kommunikasjon, NLP, friskliv og helsefremmende arbeid er en kreativ og dynamisk prosess som krever et miljø der man kan dra nytte av erfaringer, ideer, forskning og tilbakemeldinger. Handlingsprogrammer, faglige kvalitetsstandarder og nye behandlings- og coachingtilbud blir best når de utvikles i et samarbeid mellom tverrfaglige miljøer og med solid akademisk og praktisk medvirkning. 

I dagens samfunn er det et krav om å hele tiden utvikle seg for å ha kunnskap og kompetanse til å kunne løse dagens oppgaver på en best mulig måte. Nordic Coach & NLP Academy søker gjennom kompetansehevende tiltak å sørge for at vi besitter den kompetansen som kreves for å møte nært forestående oppgaver, samt å tenke fremtidsrettet for å møte de neste års kompetansemessige utfordringer i opplæring og kvalitetssikring.Aktive pågående prosjekter er: