MELD MEG PÅ

HELSECOACH

Forskjellen som utgjør forskjellen innenfor helsearbeid • Utdanningsnavn: Helsecoach

 • 2 sertifikater gis:
  1. Helsecoach
  2. Kostholdscoach

 • Startdato:

  Helsecoach: 21 - 25 jan 2019
  Gratis introkurs

  Opptakskriteria: Godkjent NLP Practitioner & NLP Master Practitioner

 • Oppbygging: Helsecoach bygger på NLP Practitioner & NLP Master Practitioner + 1 helsecoach samling à 5 dager + online studier + coachingseminaret Design Your Life.
  E-kurs i positiv psykologi.


 • Undervisning kl 1000-1700 alle dager ved 5 dagers samling

 • Varighet: Deltidsutdanning med individuell progresjon

 • Opptakskrav helsecoach fordypning: NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Medlemskap og ansvarsforsikring i profesjonell fagorganisasjon for NLP. Du trenger ikke å være helsepersonell eller ha NLP Coach utdanning for å ta Helsecoachutdanningen.

 • Sted: Oslo

 • Type: Voksenutdanning, videreutdanning, Delvis online

 • Pris: Altenativ A: Pakketilbud Kr 85000, (inkluderer NLP Practitioner og NLP Master Practitioner). Design Your Life coaching seminar og e-kurs i positiv psykologi. Alternativ B (for deg som allerede er NLP Master Practitioner): Helsecoach fordypning kr. 39500,- + Design Your Life kr. 2500,-

  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.

 • Meld deg på her


KONTAKT OSS

Begrepet Helsecoaching ble introdusert til Norge av Gillian Godtfredsen og Melinda Merunada. Godtfredsen er PhD i Life Coaching og holdte det første lifecoaching kurs i Norge på midten av 90- tallet. Merunada er PhD, Master i Folkehelse, Master i Medisinsk Vitenskap, Master i Voksenpedagogikk og autorisert fysioterapeut. Sammen er de toneangivende innenfor coaching, selvhjelp og helsebevissthet. De har skrevet fagliteratur, utviklet kurs/utdanninger og satt sammen et team med høyt utdannede akademikere og coacher ved Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA). NOCNA tilbyr en kvalitetssikret og formelt akkreditert profesjonsutdanning basert på NLP, coaching, kognitiv psykologi, mindfulness, frisklivstilbud og helsefremmende arbeid.

Helsecoachutdanningen er godkjent av fagorganisasjonen Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN). NFCN er den første coaching organisasjonen i Norge som ble godkjent av Helse- og Sosialdepartementet som utøverorganisasjon. Helsecoach medlemmer kvalifiserer for offentlig registrering i Brønnøysundregistrene som Helsecoach MNFCN med påfølgende rettigheter/momsfritak.


Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Dette kurset vil gi deg 80 poeng/timer CPD.

Kunnskapen og verktøyene som du får på denne utdanningen finner du ikke i det vanlige "skolesystem." Dette er den første og ledende helsecoachutdanning i Norge og kommer med en garanti at du får opplæring av ypperste kvalitet. Den er akkreditert av den strengeste fagorganisasjon for NLP og coaching i Norge, Norsk Forening for Coaching & NLP, godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon.

Du trenger ikke universitetsutdanning, formell helsefaglig bakgrunn eller være autorisert helsepersonell for å ta denne utdanningen.


Hva er en god coach?


Hva er helsecoaching?

Helsecoaching er en supplerende helsefremmende metode/prosess og ingen erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling. Tanker, følelser og overbevisninger er sentralt i NOCNAs utdanning. Helsecoaching er et praktisk fag som handler om å utvikle potensiale, flytte grenser, bevisstgjøre og ansvarliggjøre. Helsecoaching bidrar til å avklare nåværende ståsted, ønsket retning og strategier for å komme dit.

Helsecoaching er definert som en tjeneste hvor tilbydere tilrettelegger deltakerens prosess i å endre livsstilsrelatert atferd for bedre helse og livskvalitet, eller å etablere og oppnå helsefremmende mål. Helsecoachen bistår sin klient å nå sine mål ved tilrettelegging av læringsprosessen på bestemte helserelaterte emner og senere støtte dem i å nå sine mål.

Hvorfor helsecoachutdanning?

Helsecoachutdanningen gir deg et stort konkurransefortrinn og mange gode karrieremuligheter. Metoden fokuserer på helse, livsstil, og frisklivscoaching og gir læring og integrasjon av helseverdier, coaching teknikker, helsefremmende verktøy og selvhjelpsverktøy. Helsecoaching er ikke "alternativ medisin" eller "alternativ behandling". Den er en supplerende, kompletterende kommunikasjons- og helsefremmende verktøykasse.

NOCNAs team har utviklet faglitteratur for helsecoaching. Fokus er på faglig tyngde, etikk, kvalitet og seriøsitet. Som student får du tilgang til NOCNAs elektroniske e-læringsplattform for å sikre optimal integrering i ett tempo som passer deg. Utdanningen er yrkesspesifikk og leveres av et internasjonalt team av tverrfaglige eksperter.

Hva gjør en helsecoach?

En helsecoach bistår individer med å forstå og forholde seg til egen helsetilstand og sette seg mål for mestring, aktiv handling og empowerment. En helsecoach jobber med å fremme helsen og styrke det man selv kan gjøre i forhold til egen helse. Helsecoachen arbeider gjerne en-til-en, og har gode fagkunnskaper innenfor motiverende intervjuteknikk og høy etisk bevissthet. Helsecoachen går selv foran som en god rollemodell med sunne, friske helsevaner. Derfor forplikter seg helsecoachen også til stadig å oppgradere sine kunnskaper og praktiske ferdigheter. En helsecoach motiverer både personer og grupper av personer til å ta vare på sin helse. 

Hvor er kompetansen til en helsecoach nyttig?

Det er et stort rom i samfunnet for mennesker med helsecoachingkompetanse. Helsepersonnell setter stor pris på denne kompetansen. Noen kombinerer kompetansen med nåværende eller tidligere yrke mens andre ser muligheter for nye yrkesveier. NOCNAs uteksaminerte helsecoacher har fått arbeid bl.a. ved frisklivssentraler, treningssentre, NAV, kompetansesentre, opplæringsenheter, rekrutteringsbedrifter, jobb og arbeidsformidling og konsulentselskaper. Noen velger å være selvstendig arbeidsgivere. Mange personlige trenere ser stor nytte av å ha helsecoaching kompetanse.

Vi vet at Continued Professional Development (CPD) er viktig for profesjonelle mennesker, også helsepersonell. Derfor har vi skapt og fått godkjent en rekke korte kurs som kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert slik at du holder deg àjour og forblir attraktiv ovenfor medarbeidere/pasienter. Våre CPD godkjente kurs er designet for å øke personlig og profesjonell kompetanse.

Som student ved NOCNA får du unik tilgang til en avansert e-læringsplattform EMPOWER med effektive innlæringsverktøy bl.a. lydfiler, bøker og ressurser som sikrer effektiv integrasjon av det du lærer.


Nevrovitenskap i helsecoaching?

Nevrovitenskap er et vitenskapelig studie av nervesystemet. NOCNA samarbeider med en av verdens ledende autoriteter på fagområdet. På dette nivå av din utdanning vil du fortsette å integrere nevrovitenskap med NLP, og utvide din forståelse av hvordan NLP og nevrovitenskap henger sammen. NOCNA’s NLP & Nevrovitenskap program hari mange år vært en integrert del av NOCNAs helsecoachutdanning.
"Nevrovitenskap er en fantastisk kombinasjon for både NLP og coaching. De som starter sin reise i NLP kan oppleve vansker med å forstå hvorfor noen av teknikkene virker. Ved å gi en nevrovitenskapelig forklaring, og begynne å gi mennesker en forståelse for hvordan hjernen deres fungerer, kan det tydeliggjøre hvorfor disse teknikkene er så effektive og faktisk har et reelt grunnlag i vitenskap Jeg gleder meg til samarbeidet med Nordic Coach & NLP Academy." - Patricia Riddell, Professor i Nevrovitenskap.

Uttalelse fra Professor i Nevrovitenskap Patricia Riddell


NOCNA tilfredsstiller strenge krav for godkjent utdanning gjennom Norsk Forening for Coaching & NLP. Etter endt utdanning kan NFCN godkjent helsecoacher oppnå tittelen Registrert Helsecoach ved registrering i Alternativregisteret i Brønnøysund.
Registrering som helsecoach gir merverdiavgiftsfritak (25%) for helserelaterte coachingtjenester. Registrerte Helsecoacher er underlagt Lov om alternativ behandling av sykdom.


Målgruppen for studiene er:

 • Utdannede NLP Master Practitioners & coacher
 • Helsepersonell som ønsker å benytte helsecoaching og/eller NLP som en del av sitt arbeid
 • Fagspesialister som ønsker å benytte helsecoaching og/eller som metode, i tillegg til sine tradisjonelle faglige virkemidler
 • Personer som ønsker personlig vekst, faglig utvikling, inspirasjon og påfyll i sitt arbeid
 • Ledere, veiledere, rådgivere og andre som har ansvar for personal og HR
 • Individer som ønsker å lære mer om helse og helhet, eller stoppe opp i hverdagen for å gi plass for nye og viktige valg
 • Etablerte og nye team som ønsker å utvikle sine praktiske helsecoaching ferdigheter

Helsecoaching

 

 

 

 

Hva vil du lære?

Kandidaten vil utvikle ferdigheter til å:

 • Coache individer og grupper for helsefremmende prosesser
 • Kostholdscoaching
 • Livsstilscoaching
 • Håndtere avansert NLP
 • Anvende Positiv Psykologi
 • Skape balanse mellom personlig styrke og profesjonelle kvalifikasjoner, verdier, misjon og livsvisjon
 • Intergrere personlig kompetanse og praktiske ferdigheteri
 • Anvende pust og mindfulness i helsecoaching
 • Identifisere kroppens budskap og beskjed
 • Bruke NLP og helsecoaching for å tilnærme seg fysiske utfordringer i kroppen
 • Anvende motiverende intervju for å fremme helse og bistå i atferdsendring
 • Oppnå ressursfylte tilstander, der kandidaten kan hjelpe seg selv og andre til å hente frem det beste på dypere plan
 • Definere mål og handlingsplaner i helsecoaching
 • Mestre teknikker som påvirker helsen i positiv helsefremmende retning
 • Arbeide med høy etisk bevissthet som helsecoach
 • Utarbeide effektive strategier for optimal helse


Læringsmetodene støtter optimal integrering
:

Treningen er interaktiv med et høyt pedagogisk nivå. Fokus er på kandidatens kunnskaper, kompetanse og praktiske ferdigheter som helsecoach.

N.B. Det er viktig at kandidater som ønsker denne utdannigen for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon.

Diverse info sertifisering

Utdanningsdatoer

Kursdagen er fra kl 1000-1700 alle dager

Først etter fullført NLP Practitioner og NLP Master Practitioner kan du ta Helsecoach utdanning.
Skriftlige og praktiske oppgaver, integrering, fordypning, teoretisk og praktisk eksamen


Yrkesveier

Det  er et stort rom i samfunnet for denne type utdanning og yrkesmulighetene er mange. Studieretningen kvalifiserer kandidaten til å arbeide med praktisk utøvelse og tiltak knyttet til menneskelig kommunikasjon, friskvern, informasjonsarbeid, helsefremming, helsecoaching og motiverende livsstilscoaching.  Kandidater skal etter endt utdanning ha utviklet praktisk innsikt i helsecoaching, og utviklet en høy yrkesetisk forståelse og gode evner og ferdigheter for aktivt arbeid med helsecoaching.

Studiet gir kompetanse for arbeid der kunnskap om innlæringsstiler, endringsarbeid, mestring, konflikthåndtering og kundebehandling er etterspurt. Den typiske arbeidssituasjonen vil således være at man utøver sitt fagfelt enten en til en med andre mennesker og/eller i team og grupper. Med helsecoach utdanning i ryggen står kandidaten godt rustet for arbeidslivet i det offentlige rom, privat og/eller innenfor bedrifter for organisering og iverksetting av helsefremmende tiltak.

 

Referanser fra studenter og helsepersonell om sin tid ved Nordic Coach & NLP Academy:
"Valget falt på Nocna og det har vært en reise jeg ikke ante jeg kom til å ta da jeg begynte. Dette er mer enn å lære seg noen nye ferdigheter, dette er læring for livet. Jeg har lært veldig mye om meg selv og mine ressurser både av lærerne og av mine medstudenter. Evig takknemlig for dette! Og jeg vil gjerne bringe det videre til andre mennesker fordi jeg vet hvilken fantastisk effekt det har på livet. Jeg og alle mine klienter på jobben har sluttet å burde! Den viktigste lærdommen jeg tar med meg er at "If you can dream it, you can (actually!) do it"

Kristin Nicolaisen

Helsecoach, NLP Master Practitioner, Kateket

"Det har vært godt å være en del av en utdannelse som har vært pedagogisk i alle prosesser. Jeg har lært prosesser som kan hjelpe i alle menneskers hverdag hvis vi skal tenke helhet i tilfriskning. Er utrolig takknemlig for denne utdannelsen og lærdommen jeg har fått del i. Deilig å være vitne til en utdannelse der lærerne er stolte av faget sitt. Tusen takk! "

Line Ottem

Psykiatrisk sykepleier, Helsecoach

"Jeg har blitt bevisst måten jeg kan utnytte mine egenskaper på en god måte for andre og for meg selv. Jeg har lært hva det er som gjør at jeg kan kontrollere min egen tilstand og ta kontroll over mine uønskede emosjoner. Jeg har blitt en bedre sykepleier og miljøarbeider."

Katinka Schjerven Eriksen

Sykepleier, Miljøarbeider, Helsecoach

"En spennende og veldig lærerik utdanning. Som lege har jeg fått fantastiske verktøy som kan hjelpe andre mennesker til bedre helse. I arbeidet med mennesker er det så viktig å være bevisst sin kommunikasjon. Jeg har lært at målsetning er enormt viktig for at endring skal skje. Helt fantastisk utdanning som burde vært en del av ordinær helseutdanning. "

Cornelia Gåskjenn

Lege, Helsecoach, Professional Coach, NLP Trainer, NLP Pedagog

"For meg har NLP virkelig betydd et paradigmeskifte både personlig og ikke minst i min jobb som fysioterapeut. Som helsepersonell var jeg opplært til å fokusere på problemene og sykdommen til pasienten. Jeg opplevde at NLP gav meg et annet fokus på dette enn før. Med kunnskap om NLP kan nå jeg hjelpe mine pasienter til å bruke energien sin på å nå positive målsetninger i stedet for å ha fokus på sykdommen og henge fast i problemene. NLP ble en videreføring av overbevisningen om at mennesker er i stand til å påvirke sin egen helse i mye større grad enn de er klar over gjennom å endre sine tankemønstre og sette seg positive mål."

Gerd Sofie Bakke

Fysioterapeut, eier av Hisøy Fysikalske Institutt i Arendal, NLP sertifisert, Helsecoach

"Utdanningen er et bunnsolid fundament som jeg kan bruke i min hverdag som både tannlege og healer. Jeg bruker til stadighet de teknikker jeg lærte, både overfor pasienter med tannlegeskrekk – og sammen med klienter ved å gi dem en pådriver til å ta i bruk egne ressurser."

Bjørg Neverdal

Tannlege, NLP sertifisert, Professional Coach, Registrert Healer MNHA

"Veldig profesjonell utdanning, lærerik og ekstremt nyttig for min prosess personlig og profesjonelt. Veldig glad for de høye kravene for fullføring av utdanningen. Jeg har fått dekket "hullet" jeg har hatt i fysioterapi."

Kristine Bull Engelstad

Fysioterapeut, NLP Master Practitioner, Helsecoach
"Min viktigste lærdom på min vei til å bli helscoach er at jeg allerede på practitioner ble meg bevisst at kun jeg er ansvarlig for min egen lykke og helse. DEt er et utrolig godt og viktig verktøy som jeg alltid har med meg og utrolig viktig i forhold til det å kunne plassere ansvar når personer rundt deg har det vanskelig. Og ikke minst at NLP teknikker er fantastisk viktige, raskt og effektivt kan vi få fram folks ressurser og få de til å se at de har så mye positivt."

Sissel Woll Moseng

Helsecoach, Farmasøyt, Master i Kriminologi


"Undervisningen er en fin balanse mellom teori og praksis. Veldig praktisk kompendium og fyldig litteraturliste. Undervisere er dyktige, gode modeller og levende bevis for effektene av det som undervises. Mye humor:-) Medstudenter er en flott gjeng og fine representanter for helsecoaching. Gjestfriheten er et hus med sjel. Maten smaker godt og gir ny inspirasjon. "

Renate Nydal

Veterinær, NLP Master Practitioner, Helsecoach


For flere referanser, klikk her...

Meld meg på