HELSEFREMMENDE ARBEIDPLASS

Nordic Coach & NLP Academy jobber aktivt for å fremme arbeidshelse og trivsel hos både lærere og studenter. Alle er ansvarlig for arbeidsmiljøet og HMS arbeidet er en viktig del av bedriftens strategi. Flere ledere og lærere er utdannet innenfor HMS, folkehelse og helsefremmende arbeid.

Viktige faktorer i den helseskapende arbeidsplassen er visjon/felles mål, felles verdier i virksomheten, mestring og det at både lærere og studenter får energi av jobben, medarbeiderskap, at ansatte får lov og mulighet til å være hele seg på jobben, god balanse mellom interessante og kjedelige oppgaver, eierskap til arbeidsoppgavene, gode ledere og medarbeidere, god og effektiv kommunikasjon, et salutogenetisk perspektiv i arbeidet, og trivsel og humor.

Det er viktig å lære og modellere gode eksempler. Det er i det menneskelige trivsel skapes. Den helsefremmende og helseskapende arbeidsplassen skapes gjennom en kombinasjon av å bedre arbeidsorganiseringen og arbeidsmiljøet, å fremme aktiv medvirkning, og motivere til personlig utvikling, ved å styrke ansattes og studenters mestringsfølelse og skape et meningsfylt arbeid.