HVA ER CPD?
Hva er CPD?

CPD er engelsk og står for Continuous Professional Development. Det er et stadig økende krav innenfor alle yrkesgrupper at utøvere jevnlig gjennomgår videre opplæring gjennom kurs. Dette for å dokumentere at de holder seg oppdatert og tilegner seg ny kunnskap og ferdigheter. I mange profesjoner er dette faktisk et krav for å opprettholde lisensen til å praktisere. Det å være en profesjonell utøver er en livslang læringsprosess.

NOCNA har mottatt en formell CPD akkreditering (Continuous Professional Development), og er registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. CPD viser seg å være gunstig for menneskers karriereutvikling og avansement. Deltakere ved våre kurs vil bli utstedt med et formelt CPD sertifikat med poeng, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver og/eller fagorganisasjon. Dette er for deg et fortrinn i arbeidsmarkedet og bidrar i mange tilfeller til å oppnå høyere lønn.

Formell CPD er internasjonalt og brukes unisont over hele verden. I praksis betyr dette at våre kurs er internasjonalt godkjent som videre opplæring.

CPD brukes internasjonalt av profesjonelle utøvere som deltar i utvikling og raffinering av sine profesjonelle kvalifikasjoner. Læring skal være en kontinuerlig og proaktiv prosess, og CPD poeng er et synlig dokumentert bevis for at et individ har forpliktet seg til stadig utvikling.


Hvorfor er CPD viktig for deg?

CPD hjelper deg å regelmessig fokusere på hvordan du kan bli en mer kompetent og effektiv profesjonell utøver. Kontinuerlig opplæring og læring øker din tillit og dine generelle ferdigheter, og komplementerer din karriere og dine profesjonelle ambisjoner. CPD gjør at du kan tilpasse deg positivt til endringer i bransjekrav. Planlegging av CPD hjelper deg å bli mer effektiv med tidsbruk og dokumentasjon av din profesjonelle utvikling. Når du dokumenterer CPD på en god og effektiv måte viser du en klar forpliktelse til selvutvikling og profesjonalitet.