HVA ER CPD STUDIEPOENG?
Hva er CPD studiepoeng og hvorfor er det viktig?

CPD står for Continuous Professional Development. CPD studiepoeng er formelle internasjonale studiepoeng som brukes unisont over hele verden. De er et viktig og anerkjent bevis for menneskers karriereutvikling og avansement. Arbeidsgivere og fagorganisasjoner krever i stadig større grad formelle CPD bevis. Det er et stadig økende krav innenfor alle profesjonelle yrkesgrupper at utøvere oppgraderer seg selv gjennom videreutdanning og opplæring gjennom godkjente CPD leverandører. Dette for å dokumentere at de tilegner seg ny kunnskap og ferdigheter, spesielt i områder som mellommenneskelig kommunikasjon, mestring og konflikthåndtering. Mange profesjoner har allerede innført CPD krav.

Formelle CPD poeng/bevis er internasjonale studiepoeng for mennesker allerede i arbeidslivet som har kompetanse på ulike fagområder. NOCNA NLP- og coachutdanninger er godkjent som CPD for advokater, leger og annet helsepersonnel.

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) er Norges eneste skole som har gjennomgått internasjonal akkreditering og godkjenning for å utstede CPD studiepoeng. I praksis betyr dette at våre kurs er internasjonalt godkjent som videreutdanning. På studieområder som fremdeles er i sterk vekst f.eks. NLP, coaching og mental trening er det viktig med internasjonal innflytelse og forankring.

Vi vet at Continued Professional Development (CPD) er viktig for profesjonelle mennesker, også helsepersonell. Derfor har vi skapt og fått godkjent en rekke korte kurs som kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert slik at du holder deg àjour og forblir attraktiv ovenfor medarbeidere/pasienter. Våre CPD godkjente kurs er designet for å øke personlig og profesjonell kompetanse.

NOCNA er registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Deltakere ved NOCNA kurs og utdanninger utstedes med et formelt CPD studiepoeng sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver og/eller fagorganisasjon. Dette gir deg et fortrinn i arbeidsmarkedet og bidrar i mange tilfeller til å oppnå høyere lønn.CPD brukes internasjonalt av profesjonelle utøvere som deltar i utvikling og raffinering av sine profesjonelle kvalifikasjoner. Læring skal være en kontinuerlig og proaktiv prosess, og CPD studiepoeng er et synlig dokumentert bevis for at et individ har forpliktet seg til stadig utvikling.


Hvorfor er CPD studiepoeng viktig for deg?

CPD hjelper deg å regelmessig fokusere på hvordan du kan bli en mer kompetent og effektiv profesjonell utøver. Kontinuerlig opplæring og læring øker din tillit og dine generelle ferdigheter, og komplementerer din karriere og dine profesjonelle ambisjoner. CPD gjør at du kan tilpasse deg positivt til endringer i den faglige arenaen og/eller omstillingsprosesser. Planlegging av CPD hjelper deg å bli mer effektiv med tidsbruk og dokumentasjon av din profesjonelle utvikling. Når du dokumenterer CPD studiepoeng på en korrekt måte viser du en klar forpliktelse til selvutvikling og profesjonalitet.