INGER LISE SÆTREN

Inger Lise Sætren, advokat, sosionom, styreleder, fagkonsulent, lærer, Certified NLP Trainer, Registered Health CoachInger Lise er praktiserende advokat i Oslo. Hun er i tillegg Sosionom og har en lang karriere innenfor offentlig tjeneste. Hun har tidligere vært påtaleansvarlig for både Oslo og Tromsø Politidisktrikter. Inger Lise har bakgrunn innenfor coaching fra BI og er også Certified NLP Trainer, registrert helsecoach (RH) og platinum professional coach (PPC). Inger Lise er styreleder ved Nordic Coach & NLP Academy og lærer i etikk og lovverk på helse- og frisklivscoach, platinum professional coach og friskliv, healiing og helsefremmende arbeid utdanningene. Hun er aktiv bidragsyter for formalisering av NLP i Norge. Inger Lise er styremedlem i Norsk Forening for Coaching & NLP og leder i organisasjonens klage og kvalitetsorgan. Organisasjonen er godkjent som utøverorganisjason av Helsedirektoratet.Bakgrunn
:

Juridikum, Universitet i Oslo
Sosionom, Norges Kommunal Sosialhøyskole
Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo
Grunnfag sosiologi, Universitet i Oslo
Coaching BI
Lederutvikling BI
Registrert Helsecoach, utd. ved Nordic Coach & NLP Academy
Certified NLP Trainer, Nordic Coach & NLP Academy
Intensive Training Course in Adult Education,Nordic Coach & NLP Academy
Platinum Professioal Coach, Nordic Coach & NLP Academy
Certified NLP Master Practitioner, Nordic Coach & NLP Academy
Certified NLP Practitioner, Nordic Coach & NLP Academy
Intensive Training Course in Adult Eduction, Nordic Coach & NLP Academy

Tidligere arbeidet som:
Sosialsjef i Måsøy Kommune
Påtaleansvarlig i Oslo Politidistrikt
Påtaleansvarlig i Tromsø Politidistrikt
Dommerfullmektig i Heggen og Frøland
Vikarierende sorenskriver i Heggen og Frøland
Sosialfullmekting ved Manglerud og Grorud Sosialkontor, Oslo
Sosialkonsulent ved Sosialvakttjeneste, Oslo Legevakt

"The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires." -- William Ward