INTERNASJONALT STUDIEMILJØ


Nordic Coach & NLP Academy er opptatt av kvalitet i utdanning, internasjonalisering og et internasjonalt studiemiljø. Flere av pedagogene har, i tillegg til norske universitetsutdanninger også akademiske universitetsutdanninger fra andre land. Det internasjonale miljøet avspeiler undervisningskvaliten og kommer studentene til gode.

Nordic Coach & NLP Academy utdanner innenfor kommunikasjon og praktiske fagområder. Yrkesutøvere som ikke bare i seg selv representerer ulike bakgrunner og kulturelle referanser, men som også besitter kompetanse innen områder som kulturforståelse, internasjonale forhold, religionsmangfold, språkkompleksitet osv. Studenter får kunnskap, kompetanse, mestringsferdigheter og handlingskompetanse for norsk eller internasjonalt arbeidsliv som coach, helsepersonell, konsulent, lærer, rådgiver, sakkyndige, lederutvikler m.m.