JOBB ETTER STUDIER

Utdanningene kvalifiserer for arbeid innen flere yrkesområder knyttet til profesjonell coachingpraksis, veiledning, rådgivning, mentorskap, ledelse og informasjonsarbeid. Jobber som er aktuelle går inn under flere yrkesområder innen privat og offentlig sektor, som for eksempel undervisning, klientbehandling, en-til-en coachingpraksis, rådgivning, ledelse, salg, markedsføring, teambygging, helse, friskliv, omsorgsarbeid, kundeservice, kommunikasjon og informasjonsarbeid. I dagens arbeidsmarked er coachingkunnskaper og ferdigheter etterspurt både i innland og utland, både innen privat og offentlig sektor. Studieretningen kvalifiserer kandidaten til å drive praksis og tiltak innen sentrale emner knyttet til menneskelig kommunikasjon, selvledelse, motivasjon, adferd og aktiv handling. Etter fullført coachutdanning skal studentene ha kunnskap om og forståelse for coaching, kommunikasjon og selvledelse på et grunnleggende plan. Det blir lagt særlig vekt på kommunikasjon på arbeidsplasser.

Utdanningen retter seg mot personell i bedrifter som arbeider med å styrke arbeidsmiljøet og spesielt ivaretar de ansattes kommunikasjonsferdigheter. Videre er den aktuell for ansatte innenfor for eksempel planlegging, administrasjon, salg, informasjons- og opplysningsvirksomhet. Utdanningen åpner for nye stillinger og arbeid i bedrifter, frivillige organisasjoner, treningssentre, helsecoaching, utdanning/opplæring, velværeinstitusjoner og andre organisasjoner der kommunikasjon er en del av tilbudet. I tillegg gir studiet kompetanse for arbeid innen arbeidsliv der kunnskap om innlæringsstiler, forandringsarbeid, mestring, konflikthåndtering og kundeservice er etterspurt. En coachende væremåte og tankegang skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige.