KVALITETSSIKRING OG UTVIKLING

Kvalitetssikring og utvikling er prioriterte arbeidsområder for NOCNA. Skolens kvalitetssikringssystem er etablert for å vedlikeholde og videreutvikle studiekvaliteten. Det skal fremme studentens muligheter for å lykkes i studieløpet. Arbeidet med sikring og utvikling av studiekvaliteten er en integrert del av hverdagen både for studenter og ansatte.

Siden skolen ble etablert, har fokus vært på kvalitetssikring, etikk, faglig videreutvikling og at studentene skal få førsteklasses undervisning av høytkvalifiserte pedagoger som kan formidle NLP og coaching på en engasjerende og spennende måte, og som inspirerer og stimulerer til aktiv deltagelse i læringsprosessen.

Målet for kvalitetssikringssystemet er å synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet, gi kontinuerlig kvalitetsforbedring, og være utviklende og dynamisk. Systemet skal ha virkemidler som overfører erfaringer med kvalitetsforbedrende tiltak i og mellom fagmiljø, og styrker bevisstheten om kvalitet ved skolen.

Kvalitetssikringssystemet er etablert for å vedlikeholde og videreutvikle studiekvaliteten slik den:

Studieadministrativ avdeling vedlikeholder kvalitetssikringssystemet, driver flere av prosessene og saksbehandler saker som omhandler kvalitetssikring av utdanning.