Leder- og Coachutdanning


NOCNA tilbyr leder- og coachutdanninger for organisasjoner og bedrifter som ønsker å tilby sine ansatte opplæring og utvikling for ledere, team og medarbeidere.

Våre leder- og coachutdanninger tilbys etter avtale med den enkelte bedrift, og kan gjennomføres på arbeidsplassen. Det kan være snakk om alt fra korte kursdager til lengre utdanningsforløp som lærer deltagerne konkrete og praktiske coaching- og kommunikasjonsverktøy for å håndtere bedriftens strategier, utvikling, menneskelige ressurser og bedriftens visjon på en effektiv og lærerik måte. NOCNA skreddersyr egne kursopplegg for den enkelte bedrift basert på bedriftens mål, visjon, verdier og behov.

NOCNA hjelper og bistår sine kunder til organisasjonsutvikling gjennom trening, mobilisering og utvikling av ledernes og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og lederskap, dialog med kunder, mental trening, hvilke resultater man ønsker å oppnå, coachende væremåte og samhandling.

Viktige mål med kursene er å gjøre sosiale og relasjonelle ferdigheter bedre ved å skape gode kommunikasjonsferdigheter og en god forståelse for egen og andres adferd. Det handler ofte om bevisstgjøring av egne styrker og begrensninger, samt utviklingsområder. Man vil trene på de utfordringene man møter i bedriften eller som leder, og hvordan man kan lede og utvikle teamet på en effektiv måte, delta aktivt i bedriftsprosesser, øke salg og få aksept for budskap med forskjellig adferdsstil. Også kurs presentasjonsteknikk er noe som flere bedrifter bestiller fra NOCNA for å hjelpe sine ansatte til å presentere seg selv og bedriftens budskap bedre.

NOCNAs trenere utfører gjerne bedriftsinterne coachingkurs og programmer, hele eller deler av NLP- og coachutdanninger.

 

Hvordan kan coaching hjelpe min organisasjon?

Coaching forener mennesker og leder dem mot felles mål. Hvor positive forandringer er målet eller hvor det er potensiale å utvikle, kan coaching hjelpe. Individet begynner å føle en ny verdi og oppgaver gjøres heller fordi det forstår viktigheten i sin rolle og begynner å like prosessen istedenfor at ”sjefen krever det”. Mennesker får et eierforhold til resultatet og de presser seg selv til nye nivåer.

Individer som deltar i coaching programmer forteller at de mener bedriften tenker på deres beste fordi de får hjelp til personlig vekst og positiv forandring. Kan en bedrift som allerede går bra dra fordel av coaching? Absolutt! De fleste sunne organisasjoner utvikler et coaching program for å forebygge problemer og forbedre prestasjonene.

Fordelene av coaching manifisterer seg i en organisasjon på mange måter, fra større harmoni på arbeidsplassen til høyere bedriftsmål, men vi tar det ett skritt lenger. Coaching tilbyr bokstavelig talt avkastning på investeringen fra dag en og du vil fortsatt ha kontroll på hvordan du vil styre ditt team og organisasjon.