MINDFULNESS PÅ JOBBEN  • Kursnavn: Mindfulness på jobben

  • Startdato: ta kontakt
    holdes internt i bedrifter
Hvorfor Mindfulness på jobben?
For å gi mennesker:
større konsentrasjon fokus
større effektivitet
mer glede i hverdagen
større fleksibilitet
større tilpassningsevne
bedre holdninger
mer energi i hverdagen

Hva er Mindfulness?
Mindfulness er et perspektiv og en tilnærming som stadig vinner større innflytelse og aksept i samfunnet. Noen kaller det for oppmerksomhetstrening, eller å bruke sansene sine effektivt. Mindfulness er en sinnstilstand som gir mulighet til å møte egne følelser, tanker og andre mennesker med en vennligsinnet og aksepterende holdning.

Hvordan gjøres Mindfulness?
Noen få minutter alene og/eller sammen med andre som ønsker gevinster i form av få klarere tanker, mer energi og fokus. Ypperlig for å redusere sykefravær. Ingen førkunnskaper er påkrevd.
Kurset holdes som intern bedriftskurs med målsetning om å håndtere stress, angst, uro og utfilfredshet på arbeidsplassen. Kurset gir deltakere en forståelse for hvordan man fremmer velvære, livskvalitet og helse. Det er mindfulnessøvelser, visualiseringsreiser og instruksjon for enkel mindfulness praksis i arbeidsdagen. Fokus er på enkle, nyttige verktøy som bringer positive gevinster for både de ansatte og arbeidsgiver.

Hva skjer når man praktisere Mindfulness?
Mindfulness hjelper mennesker til å bli mer tilpasningsdyktige og fleksible i omstillingsprosesser. Ytre endringer krever alltid en indre tilpasning, og ferdighetene i mindfulness gir gunstige resultater. Derfor har det blitt en så stor suksessfaktor verden over. Det kan hjelpe de mennesker til å forholde seg til endringer i omgivelsene på en effektiv og konstruktiv måte. En slik måte å møte endringer på gir større ro, balanse og glede, og fører til lavere stress, bedre helse og økt yteevne.

 

Ta kontakt for å høre mer om hvordan vårt Mindfulness program kan støtte din bedrifts målsetninger.