MINDFULNESS FOR ALLE • Kursnavn: Mindfulness for Alle

 • Startdato: Oslo 23 mar
  holdes også som intern bedriftskurs

 • Varighet: 1000 - 1500

 • Sted: Oslo

 • Pris: Kr 950,-

 • Mindfulness for Alle

  Dette er en bok for alle som har en interesse for mindfulness.

  Pris: kr. 249,- pluss porto kr. 33,-


Oppnå bedre fokus, større effektivitet og mer glede i hverdagen med trening i mindfulness. Dagskurset er åpent for alle som ønsker å lære hvordan bruke mindfulness i eget liv i hverdagen. Få praktiske tips, idéer og verktøy som du kan ta i bruk med en gang.

Mindfulness for Alle er et dagskurs for mennesker som ønsker å roe ned tankevirksomhet, få klarere tanker, mer energi og fokus. Ingen førkunnskaper er påkrevd.
Kurset holds også som intern bedriftskurs med målsetning om å håndtere stress, angst, uro og utfilfredshet på arbeidsplassen.

Kurset gir en forståelse for hvordan du fremmer velvære, livskvalitet og helse. Du vil delta i guidede meditasjoner og mindfulnessøvelser som gir deg en fin introduksjon i mindfulness i praksis. Fokus er på at du skal få nyttige og enkle teknikker og verktøy som du kan praktisere i ditt eget liv. Mindfulness er et perspektiv og en tilnærming som stadig vinner større innflytelse og aksept i samfunnet. Noen kaller det for oppmerksomhetstrening, eller å bruke sansene sine effektivt. Mindfulness er en sinnstilstand som gir mulighet til å møte egne følelser, tanker og andre mennesker med en vennligsinnet og aksepterende holdning. Det kan hjelpe deg til å forholde deg til endringer i omgivelsene på en effektiv og konstruktiv måte. En slik måte å møte livets utfordringer på gir større ro, balanse og glede, og fører til lavere stress, bedre helse og økt yteevne.

Mindfulness kan hjelpe deg til å bli mer tilpasningsdyktig og hjelpe deg til å få økt klarhet i viktige spørsmål i ditt eget liv. Vi lever i en tid med store krav til omstillingsevne. Ytre endringer krever alltid en indre tilpasning, og du kan bare endre det du er oppmerksom på. Ferdigheter i mindfulness har et stort potensiale til å hjelpe deg med dette. Derfor har det også blitt en viktig suksessfaktor så vel nasjonalt som internasjonalt.

Med dette kurset kan du forbedre ditt fokus, få dypere selvinnsikt og økt mentalt og fysisk overskudd. Når du fortsetter å praktisere mindfulness, så er boken Mindfulness for alle en fin kompanjong i hverdagen.

Påmelding skjer ved å sende epost til utdanning@nocna.no med deltagernavn, adresse og tlfnr.
Kursavgift betales ved påmelding til Nordic Coach & NLP Academy kontonr 9490.05.98259 merket med ditt navn.