NEVROTAPPING

REQUEST A CALL BACK  • Utdanningsnavn: Nevrotapping

  • Tid: online

  • Oppstart: medio desember

  • Type: Grunnkurs - åpent for alle

  • Pris: kr 1150,-
    Innbetaling til kontonr. 9490.05.98259. Merk innbetaling med ditt navn og "Nevrotapping". Send deretter epost til utdanning@nocna.no.

  • påmelding her!

Hva er Nevrotapping?

Nevrotapping eller Nevrolingvistisk Tapping (NLT) er en terapeutisk behandlingsform som integrerer teknikker fra NLP, meridiansystemet og tidsbaserte teknikker. Ved å kombinere de beste elementer fra forskjellige behandlingsformer kan man oppnå større helhetlig terapeutisk effekt enn bare ved å ta i bruk en av dem. Gjennom nevrotapping kan man raskt skape positive endringer for å håndtere utfordringer.

Nevrotapping er et effektivt verktøy for selvhjelp og mestring. Det er egnet til å endre uønskede atferdsmønstre og følelser som er forbundet med traumaer og destruktive tanker. Metoden brukes for å generere positive tanker og overbevisninger som støtter livskvalitet. Nevrotapping har visst seg spesielt virksom for angst, PTSD, stress og fobier.

5 suksess-kriterier for Nevrotapping:
    1. Læres raskt
    2. Kraftfullt verktøy for selvhjelp
    3. Virker tverrkulturelt
    4. Lite språk
    5. Utprøvd på mange forskjellige utfordringer og problemstillinger

Nevrotapping brukes innenfor stressmestring, personlig utvikling, selvhjelp og empowerment. Det er en lett og inspirerende metode.

Du lærer raske og effektive endringsteknikker som arbeider direkte med kroppens ubevisste nevrologiske prosesser. Uønskede mønstre, vaner, frykt, fobier, trauma eller reaksjoner behandles uten å putte noe i seg eller på seg. Du lærer teknikker for å gi ditt sinn positive tanker, overbevisninger og handlingsmønstre. Nevrotapping er et kraftfullt samfunnsverktøy som har et stort potensial for å hjelpe mange. Du stimulerer spesifikke meridianpunkter for å behandle stress - spesielt emosjonell stress og trauma. Når man identifiserer og arbeider med betydelige emosjonelle begivenheter som påvirker uønsket atferd, kan ny mestring og mer ressursfylte tanker og handlinger velges.

Det er et stadig større behov i verden i dag for behandling av stress og traumaer. Nevrotapping er et utmerket verktøy for dette.