NLP DIPLOM ONLINE KURS

Et effektivt og kunnskapsgivende kommunikasjonskurs som kan utgjøre en forskjell i ditt liv. Ved gjennomføring av kurset vil du motta NLP Diplom fra Nordic Coach & NLP Academy, som bevis på at du mestrer grunnleggende NLP kunnskaper.  • Kursnavn: NLP Diplom online kurs

  • Startdato: Fortløpende

  • Varighet: Individuell studieprogresjon

  • Opptakskrav: Ingen

  • Sted: IT-basert distanse

  • Pris: EUR 249,-
    Gratis ved påmelding til NLP Practitioner

  • påmelding her!
Dette kurset tilbys også på engelsk online.
Les mer her: link

NLP Diplom online kurset vil hjelpe deg til å:

• Øke din forståelse for gode kommunikasjonsferdigheter
• Lære mer om hva mennesker egentlig sier og å forstå bedre den underliggende betydningen i deres ord
• Kunnskaper om aktiv lytting og å stille effektive spørsmål
• Å forstå hvordan mennesker kommuniserer med deg og andre
• Å tenke fremover og løsningsorientert
• Å fjerne blokkeringer som kan holde deg tilbake og påvirke din selvfølelse
• Effektive verktøy som hjelper deg til å oppnå ditt fulle potensiale
• Å forandre dine tanker om hva som er mulig eller ikke mulig
• Å minske negativ indre dialog og være mer tilstede og fokusertLæringsmål for online kurset:

• Få en innføring i hva NLP er og hvordan det kan brukes i hverdagen
• Å gi innsikt i dypere budskaper og mening i kommunikasjonsprosessen
• Å gi kunnskaper som du kan bruke for å fasilitere forandringsprosesser
• Å gi økt innsikt om betydningen av kommunikasjon og tillitsfull kontakt med andre mennesker
• Å gi en bedre forståelse for hvordan tanker påvirker våre resultater


Hva vil du lære om:

1. En introduksjon til NLP – hvordan det kan brukes og til hva NLP er
2. NLP bakgrunn og historie – hvordan det har utviklet seg
3. Hvordan vi tar inn informasjon, bearbeider den, og hvordan det påvirker hvordan vi kommuniserer med oss selv og andre
4. Sanseskarphet – hvordan være mer oppmerksom og forstå betydningen av kroppsspråk
5. God tillitsfull kommunikasjon
6. NLP forutsetninger – grunnlaget for arbeid med andre mennesker
7. NLP arbeidsmodell
8. Målsetningsarbeid
9. NLP intervju – hvordan stille effektive kvalitetsspørsmål
10. Identitetserklæring – hvordan skape din egen unike identitetserklæring


Kurset utgjør ca 20-40 timer. I enkelte tilfeller etter nærmere avtale med akademiet, kan kurset fungere som obligatorisk forberedelse til NLP Practitioner utdanning.