NLP DIPLOM ONLINE KURS

Et effektivt og kunnskapsgivende kommunikasjonskurs som kan utgjøre en forskjell i ditt liv. Ved gjennomføring av kurset vil du motta NLP Diplom fra Nordic Coach & NLP Academy, som bevis på at du mestrer grunnleggende NLP kunnskaper. • Kursnavn: NLP Diplom online kurs

 • Startdato: Fortløpende

 • Varighet: Individuell studieprogresjon

 • Opptakskrav: Ingen

 • Sted: IT-basert distanse

 • Pris:kr 2500,-
  Gratis ved påmelding til NLP Practitioner

 • Avgiften kan betales enten via Paypal (den blå knappen) eller direkte til Nordic Coach & NLP Academys kontonummer 9490.05.98259 merket med ditt navn og NLP Diplom online kurs.

  Du kan også betale med VIPPS 11345 (NOCNA).
  påmelding her!
Dette kurset tilbys også på engelsk online.
Les mer her: link

NLP Diplom online kurset vil hjelpe deg til å:

• Øke din forståelse for gode kommunikasjonsferdigheter
• Lære mer om hva mennesker egentlig sier og å forstå bedre den underliggende betydningen i deres ord
• Kunnskaper om aktiv lytting og å stille effektive spørsmål
• Å forstå hvordan mennesker kommuniserer med deg og andre
• Å tenke fremover og løsningsorientert
• Å fjerne blokkeringer som kan holde deg tilbake og påvirke din selvfølelse
• Effektive verktøy som hjelper deg til å oppnå ditt fulle potensiale
• Å forandre dine tanker om hva som er mulig eller ikke mulig
• Å minske negativ indre dialog og være mer tilstede og fokusertLæringsmål for online kurset:

• Få en innføring i hva NLP er og hvordan det kan brukes i hverdagen
• Å gi innsikt i dypere budskaper og mening i kommunikasjonsprosessen
• Å gi kunnskaper som du kan bruke for å fasilitere forandringsprosesser
• Å gi økt innsikt om betydningen av kommunikasjon og tillitsfull kontakt med andre mennesker
• Å gi en bedre forståelse for hvordan tanker påvirker våre resultater


Hva vil du lære om:

1. En introduksjon til NLP – hvordan det kan brukes og til hva NLP er
2. NLP bakgrunn og historie – hvordan det har utviklet seg
3. Hvordan vi tar inn informasjon, bearbeider den, og hvordan det påvirker hvordan vi kommuniserer med oss selv og andre
4. Sanseskarphet – hvordan være mer oppmerksom og forstå betydningen av kroppsspråk
5. God tillitsfull kommunikasjon
6. NLP forutsetninger – grunnlaget for arbeid med andre mennesker
7. NLP arbeidsmodell
8. Målsetningsarbeid
9. NLP intervju – hvordan stille effektive kvalitetsspørsmål
10. Identitetserklæring – hvordan skape din egen unike identitetserklæring


Kurset utgjør ca 20-40 timer. I enkelte tilfeller etter nærmere avtale med akademiet, kan kurset fungere som obligatorisk forberedelse til NLP Practitioner utdanning.