MELD MEG PÅ

CERTIFIED PROFESSIONAL COACH

Advanced Coaching in The Art and Science of Coaching & Neuro Linguistic Programming/PsychologyUttalelse fra Professor i Nevrovitenskap Patricia Riddell


Certified Professional Coachutdanningen ved Nordic Coach & NLP Academy kan gi deg kvantesprang i din karriereutvikling. Utdanningen hjelper deg til å få en solid bakgrunn og erfaring i arbeidet med å utvikle og motivere andre mennesker og styrke din personlige og profesjonelle coachingkompetanse. Certified Professional Coach bygger på at du har gjennomført Business & NLP Coachutdanningen.

Har du blitt sertifisert som NLP Master Practitioner og ønsker du å ta din utdanning til et høyere nivå? Dette er utdanningen for deg som sikter mot et mer avansert nivå og vil noe med coach og NLP virksomhet. Utdanningen leder til tittelen Certified Professional Coach fra Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA).


Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Dette kurset vil gi deg 80 poeng/timer CPD. Du kan søke opptak i Norsk Forening for Coaching & NLP, og få fagmedlemskap, faglig påfyll og kollektiv ansvarsforsikring for dine coachingtjenester.


Hva får du gjennom Certified Professional Coachutdanningen?

 

 • en kompetanserettet yrkesrettet utdanning
 • styrke og trygghet i coachrollen eller i den rollen du ønsker å ha
 • ferdigheter til å fasilitere prosesser som hjelper ledere, team og/eller individere til å tenke, føle, handle og lære for å nå sine mål
 • større fleksibilitet i ditt møte med andre
 • økt kompetanse i NLP- og coachingteknikker og praktiske verktøy
 • en sertifisering som åpner dører for deg i arbeidslivet
 • en fleksibel, praktisk og aktuell utdanning som bygger videre på NLP Master Practitioner sertifisering

Certified Professional Coachutdanningen består av:

Disse leder deg på vei mot en internasjonal sertifisering og praktiske coachingferdigheter slik at du står godt rustet i arbeidslivet.

Få en solid bakgrunn og erfaring i arbeidet med å utvikle og motivere andre mennesker og styrk din personlige og profesjonelle coachingkompetanse


NOCNA har egen avansert pedagogisk e-læringsplattform som gir mange effektive og unike innlæringsverktøy. I tillegg til å delta på coach treningen får du tilgang til lydfiler fra undervisningen sammen med mange andre unike opplæringsmidler, bøker og ressurser som gir deg mulighet for optimal integrering av NLP- og Coachingkunnskapene.


Hvorfor Certified Professional Coach?

 • Certified Professional Coach gir deg en spennende og kompetansebasert yrkesrettet utdanning.
 • NLP Coaching er et fagområde som har opplevd en stor vekst på alle nivåer i samfunnet de siste 15 årene.

Coaching er en resultatsorientert interaktiv prosess mellom coach og klient, der det er forhåndsklarert hensikt, intensjon, ønskede mål og spesifikke bevis på at målet/målene er oppnådd. NLP Coachrollen defineres som evnen til å fasilitere en prosess som hjelper en leder, et team og/eller individer til å tenke, føle, handle og lære for å nå viktige personlige og/eller organisasjonsmessige/samfunnsmessige mål.

NLP Coaching er en endringsprosess der NLP coachens oppgave er å fasilitere en prosess som handler om ressursfrigjøring, utvikling og måløppnåelse. Det er en prosess som har til hensikt  å utvikle menneskelig potensial. NLP Coaching er en systematisk, formalisert fasiliteringsprosses– men er likevel høyst personlig. NLP Coaching blander utprøvde teknikker for forandring med personlig vekst-teknikker og praktiske øvelser. NLP Coaching fasiliterer frigjøring av ressurser og utløse potensiale slik at klienten oppnår større klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og hvorfor de vil gjøre det.

 

Hvem passer utdanningen for? 

 • deg som er utdannet NLP utdannet
 • deg som ønsker å bli en dyktig coach, leder, medarbeider eller samtalepartner
 • deg som ønsker å utvikle egen og andres evne til å arbeide med coaching
 • deg som ønsker kraftfulle og effektive verktøy
 • ledere som ønsker en mer coachende lederstil og innsikt i coaching
 • deg som vil hente frem det beste i deg selv og andre
 • deg som vil arbeide profesjonelt med coaching og kommunikasjon
 • deg som vil være fagmedlem i Norsk Forening for Coaching & NLP


Det er viktig at kandidater som ønsker denne sertifisering for profesjonelt bruk også er villige til å arbeide med egen selvutikling. Utdanningen krever ærlighet og evnen til å akseptere, respektere og arbeide med følelser utifra en voksen og moden holdning. Dette kan fint gjøres uten å dele personlig og privat informasjon i plenum. Kandidater må signere NOCNAs etiske regelverk. Sertifisering skjer på grunnlag av oppnådd kunnskap, kompetanse, holdning/modenhet og personlig egnethet i henhold til pensum og individuell progresjon.

NLP kombinert med Nevrovitenskap

Du vil gjennom din utdanning få en integrasjon av NLP og nevrovitenskap. Nevrovitenskap er et vitenskapelig studie av nervesystemet og gir deg økt forståelse for psykologiske prosesser. Det er denne grunnleggende forståelsen for hjernen som vil danne en del av NOCNA’s NLP & Nevrovitenskap program.
"Nevrovitenskap er en fantastisk kombinasjon for både NLP og coaching. De som starter sin reise i NLP kan oppleve vansker med å forstå hvorfor noen av teknikkene virker. Ved å gi en nevrovitenskapelig forklaring, og begynne å gi mennesker en forståelse for hvordan hjernen deres fungerer, kan det tydeliggjøre hvorfor disse teknikkene er så effektive og faktisk har et reelt grunnlag i vitenskap Jeg gleder meg til samarbeidet med Nordic Coach & NLP Academy." - Patricia Riddell, Professor i Nevrovitenskap.

 Den profesjonelle NLP coachen har faglig fasiliteringskompetanse og spesifikk utdanning i det å lytte, observere og tilpasse coachingen til individuelle behov. Den profesjonelle coachen samler nødvendig informasjon og fasiliterer en prosess slik at klienten finner løsninger og strategier, og tar utgangspunkt i at klienten har løsningene og svarene inne i seg. Fordi det er en ledet prosess, hjelper NLP coaching den enkelte å oppnå klarhet, fjerne begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og finne en følelse av hensikt.

 

Profesjonell utvikling

Certified Professional Coach er uvurderlig på coacharenaen og er i verdenseliten innen NLP, livscoaching, kommunikasjon og praktisk coaching. Nordic Coach & NLP Academy har siden 1999 utdannet flere tusen studenter innenfor områdene coaching, NLP, kommunikasjon og selvledelse.
Det er lagt opp til en fleksibel, praktisk og aktuell utdanning som bygger videre på NLP Master Practitioner sertifisering. Du kan melde deg inn i Norsk Forening for Coaching & NLP etter gjennomført utdanning, og få kollektiv ansvarsforsikring for dine coachingtjenester.


Diverse info sertifisering

 
"Utdanningen har vært en fabelaktig reise og jeg gleder meg til å fortsette. Livet blir aldri hva det en gang var og for det sier jeg TUSEN TAKK. "

Lisbeth Torkildsen økonomiansvarlig

Professional Coach, Helsecoach

"Motiverende og inspirerende. Jeg er godt fornøyd med oppgavene jeg har fått fra mine trenere. Gleder meg til fortsettelsen."

Lise Lager Bugten

Seniorkonsulent, NLP sertifisert, Professional Coach

"Veldig lærerikt! Er nå mer bevisst i min jobb som leder i kommunikasjon i møter, kurs, ledelse i bedrifter. "

Anne Kristin Melsom

Lønns- og personalforvaltningssjef i Reitan Service Handel Norge AS, Certified Professional Coach, Prestasjonscoach, Helsecoach

"Utrolig kunnskapsrikt og fantastisk på alle måter. Gleder meg til fortsettelsen."

Philip Rue

Quality Assurance Norske Shell, NLP sertifisert, Professional Coach

"Enormt lærefullt og berikende! Et kongruent miljø med kongruente trenere. Dette er rett og slett helsefremmende på alle måter også for meg! Jeg reiser hjem med en stor porsjon ny lærdom og inspirasjon. "

Kathrine Kallestad

NLP Master Practitioner, Professional Coach

"Innsikt og forståelse for faget helsecoaching. Fantastiske omgivelser i strandkanten og nydelig mat. Lærere som gir med hele seg, som vil ha kvalitet og som leverer kvalitet av ypperste klasse. "

Torunn Hovde Kaasa

Professional Coach, Frisklivskoordinator


For flere referanser, klikk her...

Meld meg på