CERTIFIED NLP TRAINER

Internasjonalt akkreditert utdanning

KONTAKT OSS • Kursnavn: NLP Trainer/NLP Teacher

 • Type: Voksenopplæring med individuellt studieløp

  Investering: Kr 39 500,-

  Tid: avtales etter godkjent opptak

  Opptakskrav er NLP Practitioner utdanning, NLP Master Practitioner utdanning, Helsecoach & Professional Coachutdanning.

  Meld deg på her


 

Dette er en nasjonal og internasjonal akkreditert NLP Trainer utdanning for personer som ønsker å utvikle seg i en kontinuerlig prosess med personlig opplæring og mentoring fra noen av verdens mest erfarne og respekterte NLPere.

Sertifisering til NLP Trainer er for mennesker som ønsker å lære andre NLP. Målet er å utdanne individer som ønsker å bidra til å videreutvikle NLP for fremtiden både faglig og formellt. De vil lære å skape en kontekst der deres publikum oppdager språket, ferdigheter, oppgaver og visjoner relatert til undervisning, trening, øvelse og utvikling hos andre. NLP trener utdanning fra NOCNA er for mennesker som deler akademiets visjon. De rette kandidater kan gis mulighet til å være tilknyttet vårt anerkjente akademi gjennom et profesjonelt og kvalitetsssikret undervisningsopplegg.


Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Dette kurset vil gi deg 100 poeng/timer CPD.

Sertifiseringen som NLP Trainer er for kandidater som ønsker å utvikle andre mennesker og skape et meningsfylt bidrag innenfor undervisning, rådgivning, coaching, team-building, målsettinger, presentasjoner, visjoner og innenfor tidsplanlegging. NOCNA utdannede NLP trenere godkjennes av Norsk Forening for Coaching & NLP til å sertifisere til NLP Practitioner og NLP Master Practitioner nivåene. Studenter som de sertifiserer kvalifiserer for full medlemskap i Norsk Forening for Coaching & NLP.

Søknadskriterier:

 • NLP Practitioner utdanninger (vitnemål, sertifikat, pensum og temainnhold fra tidligere utdanning sendes inn) samt sertifiserende treners NLP bakgrunn og bekreftelse av trenerledede timer.
 • NLP Master Practitioner utdanninger (vitnemål, sertifikat, pensum og temainnhold fra tidligere utdanning sendes inn) samt sertifiserende treners NLP bakgrunn og bekreftelse av trenerledede timer.
 • Helsecoachutdanning (vitnemål, sertifikat, pensum og temainnhold fra tidligere utdanning sendes inn) samt sertifiserende treners NLP bakgrunn og bekreftelse av trenerledede timer)
 • Professional Coachutdanning (vitnemål, sertifikat, pensum og temainnhold fra tidligere utdanning sendes inn) samt sertifiserende treners NLP bakgrunn og bekreftelse av trenerledede timer)
 • Design Your Life livscoaching seminar
 • Opptak er basert på kongruent målsetting, personlige holdninger, atferd og integritet samt et genuint ønske om å bidra til å fremme og videreutvikle NLP og coaching som fagområde. Utdanningen er basert på praktisk bruk av NLP, coaching og pedadogikk. Sammen med erfarne NLP mentorer vil du stå foran ekte studentgrupper og levere kunnskap, vise praktiske demonstrasjoner, fortelle historier og metaforer i korrekt NLP format. Du vil få relevante oppgaver å strekke deg mot for å utvikle en høy grad av kompetanse innenfor faget. Feedback gis fra erfarne trenere. Du får anledning til å modellere NLP Master Trainers. Du vil analysere undervisningssituasjoner og lære hvordan du utvikle din egen undervisningsstil. Erfaring med representasjonsarbeid på infokvelder, messer o.l. sammen med mentorer, trenere og kollegaer inngår i utdanningen.
 • Dokumentasjon på kollektiv ansvarsforsikring og medlemskap i Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN)
 • NLP Trainer er en interaktiv utdanning med avanserte og effektive modeller innenfor opplæring og undervisning. Pensum gir det siste "cutting-edge" teknologi innenfor fremtidens undervisning.

Utdanningsinnhold:

 • Legge opp moduler for undervisning
 • Sette opp et egnet rom for treningen
 • Scene- og presentasjonskunnskap
 • Legge opp og levere effektive og kraftfulle presentasjoner og øvelser
 • Gi sansebasterte og etiske tilbakemeldinger
 • Kunne bruke the art of framing for å skape optimal empowerment
 • Meta-lederskap
 • Undervise til det bevisste/ubevisste nivå på samme tid
 • Tilstandskontroll/selvledelese
 • Skape ressursfylte og ekspansive tilstander og tankemodeller for maksimal gruppedynamikk.
 • Styre gruppeenergien på en ressursfylt måte
 • Ankring av selv og gruppen
 • Kontrollere energien i rommet
 • Demonstrasjoner og demonstrasjonstemaer
 • Demonstrasjon av egen adferd
 • Innlede og avslutte en modul
 • Bruk av metaforer i undervisning
 • 4-mat undervisningsmodell
 • Skape integrert og sammenhengende læring og innflytelse på en rekke nivåer
 • Forståelse av lærings- og treningsmetode
 • Gruppe- og seminarledelse
 • Coaching og NLP modeller i undervisning
 • Pre-teaching
 • Strekke deg over dine egne forventninger til deg selv og dine tenkemåter slik at du kan åpne for nye muligheter i alle områder av ditt liv
 • Oppdage sammen med oss at det å skape egne treninger og presentasjoner, er morsomt, minnerikt og helt fantastisk

 

Utbytte:

 • Møte en gruppe med mennsker på en slik måte at ditt naturlige talent fritt skal kunne flyte gjennom deg
 • Snakke og respondere med oppriktighet og en total forståelse av hvem hver av oss er
 • Lede læringsprosesser ved kontinuerlig å være et eksempel selv
 • Vise en fullstendig tilhørighet og engasjement til læring, både overfor seg selv og de du støtter i sin læring
 • Modellere deg selv og gruppen som et grunnlag for strukturen i din trening
 • Ha kapasiteten til generøst å kunne gi av deg selv på en måte som hele tiden skaper rom for ny læring og vekst
 • Finne all den indre styrke og kapasitet som du trenger ved å bruke alle dine egne ressurser
 • Lytte med ydmykhet
 • Gi til gruppen hele ditt engasjement og lede med deg selv som eksempel
 • Dirigere og navigere læringen i en retning gruppen trenger for å oppnå det det virkelig ønsker
 • Du må være i stand til å kunne stole på deg selv og ha evnen til å akseptere og håndtere egne følelser på en moden og voksen måte, og forplikte deg til en aktiv deltagelse for å kunne fullføre utdanningen med gode resultater
 • Ved sykdom og annen større utforutsette utfordringer holdes plassen åpen i 2 år fra oppstartsdato
 • Innbetalte beløp refunderes ikke
 • Kandidatens holdninger og atferd (personal attitude and behaviour) evalueres på lik linje med teoretisk og praktisk ferdighet.


Mer spesifikt så ønsker vi at du:

 • Viser samsvar i det du underviser i og i eksempelet du er
 • Mestrer din tilstand uansett situasjon som oppstår
 • Demonstrerer hvordan du kan lede energien i et rom eller i en gruppe mens du arbeider
 • Uttrykker sannheten om hvem du er i måten du underviser andre på, samt når du gir og mottar tilbakemeldinger
 • Ser det positive i alle
 • Skaper og leverer et treningsprogam ved bruk av TOTE-modellen, basert på resultater
 • Viser at du hele tiden er åpen for å motta og gi tilbakemeldiger som er åpne, ærlige og som er et uttrykk for den du og hvor du er i din egen prosess
 • Forsake egne personlige ønsker og behov i forhold til gruppens interesser
 • Forplikter deg til å være deg selv og å utvikle din mestring av erfaringer med andre
 • Har eksempler på hvordan NLP-prinsipper virker for deg
 • Viser at du både kan vise følelser og at du kan håndtere din tilstand på en slik måte at du er hele tiden er en ressurs for andre mennesker
 • Viser at du er i en kontinuerlig prosess i din utvikling ved å bruke det som skjer i ditt liv og kan benytte dette når du arbeider med andre mennesker
 • Er i stand til både å ha et systematisk overblikk på gruppen samtidig som du jobber med en kontinuerlig kontakt
 • Gjenkjenner dine grenser og kan handle i forhold roller, både hos deltagere, assistenter og kolleger
 • Kan ta i mot deltagere basert på gode resultater i all din undervisning og trening
 • Opprettholde hele tiden en ressursfyllt tilstand i alle grupper du leder og/eller støtter
 • Er i stand til å skape et fellesskap der gruppen simpelthen elsker å lære når du underviser eller arbeider med dem
 • Omfavner alle situasjoner og muligheter for læring for deg selv og for gruppen 
 • Lage og sender inn 5 - 6 undervisningsfilmer med forhåndsbestemte temaer  

Kursmateriell:

Utdanningsmateriell og undervisingsspråk er på norsk og engelsk.

Referanser fra NLP Trainers Training
"NOCNA’s NLP Trainers Training er synonymt med kvalitet. Kompentansen de sitter på er unik, og de videreformidler kunnskapen på en glimrende måte. Treningen har tatt mine kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter til et helt nytt nivå."

Elisabeth Tanum

Pilot, Certified NLP Trainer, Helsecoach, Professional Coach, Business Coach, Certified Hypnotherapist

"Jeg har flere utdanninger som NLP Trainer, også fra USA. NOCNAs har vært noe av det beste jeg har gjort. Det utfordrer, utvikler og gir masse ny lærdom, praktiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse for pedagogikk og presentasjonsferdigheter."

Melinda Merunada

NLP Trainer, Master of Medical Science, Voksenpedagog, fysioterapeut, Master in Adult Education, Master in Public Health, Helsecoach, Professional Coach

"NLP Trainers Training og profesjonell NLP- og coachutdanning var noe av det beste jeg har gjort. Jeg er stolt at jeg har gjennomført og bruker kunnskapen min hver eneste dag i mitt arbeid."

Oliver Baxter

Certified NLP Trainer, Professional Coach, NLP Master Practitioner, M.Sc. Sports Psychology, Public Speaker, Presenter

"NLP Trainers Training er en fantastisk reise, med fokus på utvikling, kvalitet, kommunikasjon og presentasjon."

Inger Lise Sætren

Certified NLP Trainer, advokat, sosionom, Professional Coach, Business Coach, Certified Hypnotherapist

"NLP Trainers Training gir deg muligheten til å vokse og utvikle deg og dine kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter."

Cornelia Gåskjenn

Lege, Spesialist Allmennmedisin, Certified NLP Trainer, Helsecoach, Kostholdscoach, Professional Coach, Certified Hypnotherapist

"NLP Trainers Training holder en veldig høy standard. Gillian og Melinda kan dette faget – de er fantastiske modeller. Det har vært både moro,
lærerikt og utfordrende. "

Heidi Hagen-Larsen

PhD, NLP instruktør, Professional Coach, Helsecoach, NLP Master Practitioner


 

For flere referanser, klikk her...