OM NLP UTDANNING


NLP - Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi er en praktisk og pragmatisk resultatorientert kommunikasjonsmodell som gjør det mulig å avdekke, forstå og ta kontroll over vårt sinn og våre tanker. På utdanningene lærer du teknikker for å forbedre din kommunikasjon og få frem potensialet i deg selv og andre. NLP er verdifull kunnskap du kan tilegne deg, enten du ønsker personlig eller profesjonell vekst.


Mennesker i alle aldre og yrkesgrupper har nytte av NLP. Mange velger NLP for å bedre sin kommunikasjon, øke sin evne til måloppnåelse og få større tilfredshet i livet. Andre velger NLP som egenutvikling for å bevisstgjøre sine verdier og leve i tråd med sine drømmer.

Under en NLP utdanning ved NOCNA opplever du egenutvikling og personlig vekst, samtidig som du vil forbedre dine prestasjoner og relasjoner. Du lærer faget grundig, på en spennende og interaktiv måte. Det betyr at du eier kunnskapen og ferdighetene og kan bruke det igjen og igjen, i alle arenaer, profesjonelt og på alle andre områder i ditt liv.

I et modulbasert utdanningsforløp som går over tid vil du lære avanserte teknikker for å gjøre ønskede endringer ved hjelp av språket. Du vil være bevisst på at du lærer på flere nivåer, får en dypere forståelse for hvordan verdier påvirker deg, og du lærer teknikker for å løse opp i indre og eksterne konflikter. NLP har sin opprinnelse fra modellering og en viktig del av nivå II er gjennomføring av en modelleringsoppgave hvor du tilegner deg en eksperts atferd og overfører denne til gruppen.


Hva kan jeg bruke kunnskapen til?

NLP gir deg kraftfulle og befriende psykologiske og pedagogiske verktøy som med stor glede kan brukes på alle livsområder. De kan anvendes i daglig i arbeid med coaching, rådgivning, kundebehandling, kommunikasjon, terapi, HR og lignende, samt i nærings - og formidlingsorienterte fag som f.eks. ledelse, politikk, rådgivning, konsulentfunksjon, salg, undervisning eller en annen form for formidling av budskaper.

For å bli sertifisert coach trenger du ikke å ta alle nivåer. Du trenger nivå I og II, og deretter en eller flere coachingnivåer for spesialisering.Gjennom NLP utdanningen får du kjennskap og evne til å skape positive forandringer for deg selv og andre. Du får også mulighet for å utvikle nye sider av deg selv og forbedre de sider som du allerede er god til. Undervisningen er modulbasert og foregår over samlinger á 3 dager. På disse dagene er det hovedfokus på praktisk innlæring. Resten av utdanning er nettbasert. Som aktiv student har du tilgang til online e-læringsplattform EMPOWER hvor du lytter til undervisning og arbeider med teori og oppgaver.