ONLINE KURS

ONLINE UNDERVISNING


Opplæringen hos NOCNA skjer som en kombinasjon av personling oppmøte og online undervisning. På spørsmål om det er mulig å lære NLP og coaching utelukkende online eller fra en bok er svaret nei. Kompetansen får du kun ved å kombinere teori med mellommenneskelig kontakt i et interaktivt læringsmiljø. Online delen av våre utdanninger kan påbegynnes etter opptak.

Alle former for utdanning helt opp til Mastergrad og Doktorgrad nivå, være seg høyskole eller universitet benytter nå online undervisning. Dette er fordelaktig for studenten da det gir mulighet til å studere fleksibelt, når de vil og hvor de vil og tilpasset livssituasjon. NOCNA har i en årrekke hatt egen e-læringsplattform (Empower) som våre studenter har stor glede av. Empower kan benyttes på PC, Mac, mobil og nettbrett. Alle våre NLP utdanninger er filmet i sin helhet og tilgjengelig for deg online som student. Du kan se og lytte til undervisningen om og om igjen slik at du føler deg trygg på at du har fått med deg og integrert kunnskapen. Den praktiske delen av utdanningene med demonstrasjoner, trening og øvelser sammen med medstudenter er klasseromsmoduler. Deler av den teoretiske kunnskapen er online undervisning. Ved påmelding og registrert betaling får du umiddelbart tilgang til online kurset NLP Diplom. Dette er en innføring til NLP Practitioner og gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap som en forberedelse til den første samlingsmodulen. NOCNA er alene om å tilby NLP utdanning etter fleksible og moderne pedagogiske standarder i Norge.

Certified Mental Trainer

This is an online training for becoming certified as a Mental Trainer from Nordic Coach & NLP Academy. Successful Mental Trainers use powerful, effective and inspiring techniques for growing stronger mentally and emotionally. The techniques are essential when working with athletes, corporate people, coaching clients, sales and marketing people, parents and achievers.

Les mer ...»Certified Mindfulness Teacher

This online course is designed to certify you as a Mindfulness Meditation Teacher. The course is offered in English only. Teachers certified will have completed 100 hours of online training with assignments and homework.

Are you living a life of stress? Achieving more with less stress and enhancing the quality of life is the goal of this training. Mindfulness Meditation is a practical and effective method to reduce stress, cope with challenges and improve quality of life. The process is easy to learn and you will be able to teach Mindfulness Mediation and help individuals to cope with stress in everyday life and work in a good way. The process teaches individuals how to take responsibility for their own well-being.

Les mer ... »NLP Diplom E-kurs

Et effektivt kurs som kan utgjøre en forskjell i livet ditt. Ved gjennomføring av e-kurset vil du motta et NLP Diplom fra Nordic Coach & NLP Academy, som gir deg et bevis på at du mestrer grunnleggende NLP kunnskaper.

Les mer ...»Positive Psychology Practitioner - online course

Dette kurset er for deg som er interessert i å lære mer om positiv psykologi og hvordan du kan bruke det i ditt eget liv, personlig. Det egner seg for alle som har en interesse av å lære mer om de positive sidene i hverdagen, våre styrker og gode egenskaper. Det passer også utmerket for ledere, lærere, foreldre, NLPere, coacher, hypnoterapeuter og alle typer behandlere og helsepersonell.

Les mer ...»Mindfulness Practitioner

Opplever du stress i hverdagen? Opplever du at tiden ikke strekker til?

Dette e-kurset er et praktisk og effektivt verktøy for å redusere stress, strekke tiden, mestre utfordringer og øke velvære og god livskvalitet. Du kan lære å oppnå mer i din hverdag med mindre stress. Kurset henvender seg til alle som er interessert i å lære om mindfulness og meditasjon, spesielt den som har en interesse av å oppnå flere positive gevinster i hverdagen.

Les mer ... »Coachende lederskap

Opplever du stress i hverdagen? Opplever du at tiden ikke strekker til?

Allment
Dette kurset er for sjefer/ledere og andre som i sin yrkesrolle har interesse av å arbeide ut fra et coachende perspektiv, for å utvikle medarbeiderens og organisasjonens kompetanse. Kurset gir både teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv og koblingen til medarbeidere og organisasjon. Kurset gis på distanse som e-kurs og kan påbegynnes fortløpende. Ingen førkunnskaper er påkrevd.

Kurset skal stimulere kandidaten til å utvikle grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv som leder/ sjef. Mange vil kunne få et fint tillegg i CVen sin av å ha kunnskaper i coachende lederskap.

Les mer ... »Selvhypnose

All hypnose er selvhypnose. Dette er kanskje det mest effektive og kraftfulle verktøy som kan tas i bruk til å kontrollere ditt sinn og ditt liv.

Les mer ... »Diploma in Hypnosis

Nordic Coach & NLP Academy offers a comprehensive online hypnosis course intended to give you the basic skills and knowledge within the field of hypnosis. During this course you will learn the foundations of hypnosis, which will help you to gain a full range of knowledge on the topic of hypnosis. This course is also a preparation for the accredited Certified Hypnotherapist Certification.

Les mer ... »Certified Hypnotherapist - online

Nordic Coach & NLP Certified Hypnotherapist utdanningen består av 2 deler:
Del 1:
Ca 30 timers online teoretisk undervisning (på lettforståelig engelsk). Innleveringsoppgavene er skriftlige (kan besvares på norsk).

Les mer ... »


Del 2:
Ca 30 timers online audio undervisning fra live trening (på norsk). Innleveringsoppgavene er praktiske (audio innspillinger)
Les mer ... »Mindfulness i skolen

Dette online kurset er for lærere som ønsker å benytte mindfulness på skolen og med barn og unge. Kurset gir kunnskap og verktøy for trygg og effektiv bruk av mindfulness. Kurset egner seg for lærere på alle nivåer, fra barneskolen til ungdoms- og videregående skole.

Les mer ... »Powerful Presentations (Engelsk)

Forbedre og utvikle dine tale- og presentasjonsferdigheter gjennom dette online kurs. Lær å gripe publikums oppmerksomhet og nå frem med ditt budskap. Studere fleksibelt nettbasert, og få inspirasjon, støtte og gjennomslagskraft i dine fremtidige presentasjoner.

Les mer ... »VEKS KURS – ONLINE

VEKS kurs er viktig for alle som arbeider terapeutisk og som søker opptak i fagorganisasjoner. Kurset gir opplæring i betydningen av etikk, lover og regler i alternativ behandling, informasjon og kunnskap om markedsføring av alternativ behandlervirksomhet, etiske regler og VEKS fag som eget fagområde.

Les mer ... »HELSE & HELSEFREMMENDE ARBEID - ONLINE KURS

Vi har også en rekke ulike kurs innen helse og helsefremmende arbeid ved vår søsterskole, The Paradigm Academy.

Les mer ... »