ONLINE KURS

Certified Mental Trainer

This is an online training for becoming certified as a Mental Trainer from Nordic Coach & NLP Academy. Successful Mental Trainers use powerful, effective and inspiring techniques for growing stronger mentally and emotionally. The techniques are essential when working with athletes, corporate people, coaching clients, sales and marketing people, parents and achievers.

Les mer ...»NLP Diplom E-kurs

Et effektivt kurs som kan utgjøre en forskjell i livet ditt. Ved gjennomføring av e-kurset vil du motta et NLP Diplom fra Nordic Coach & NLP Academy, som gir deg et bevis på at du mestrer grunnleggende NLP kunnskaper.

Les mer ...»Positiv psykologi - online kurs

Dette kurset er for deg som er interessert i å lære mer om positiv psykologi og hvordan du kan bruke det i ditt eget liv, personlig. Det egner seg for alle som har en interesse av å lære mer om de positive sidene i hverdagen, våre styrker og gode egenskaper. Det passer også utmerket for ledere, lærere, foreldre, NLPere, coacher, hypnoterapeuter og alle typer behandlere og helsepersonell.

Les mer ...»Mindfulness Practitioner

Opplever du stress i hverdagen? Opplever du at tiden ikke strekker til?

Dette e-kurset er et praktisk og effektivt verktøy for å redusere stress, strekke tiden, mestre utfordringer og øke velvære og god livskvalitet. Du kan lære å oppnå mer i din hverdag med mindre stress. Kurset henvender seg til alle som er interessert i å lære om mindfulness og meditasjon, spesielt den som har en interesse av å oppnå flere positive gevinster i hverdagen.

Les mer ... »Online kurs i Coachende lederskap

Opplever du stress i hverdagen? Opplever du at tiden ikke strekker til?

Allment
Dette kurset er for sjefer/ledere og andre som i sin yrkesrolle har interesse av å arbeide ut fra et coachende perspektiv, for å utvikle medarbeiderens og organisasjonens kompetanse. Kurset gir både teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv og koblingen til medarbeidere og organisasjon. Kurset gis på distanse som e-kurs og kan påbegynnes fortløpende. Ingen førkunnskaper er påkrevd.

Kurset skal stimulere kandidaten til å utvikle grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om et coachende perspektiv som leder/ sjef. Mange vil kunne få et fint tillegg i CVen sin av å ha kunnskaper i coachende lederskap.

Les mer ... »Certified Meditation / Mindfulness Teacher

This online course is designed to certify you as a Mindfulness Meditation Teacher. The course is offered in English only. Teachers certified will have completed 100 hours of online training with assignments and homework.

Are you living a life of stress? Achieving more with less stress and enhancing the quality of life is the goal of this training. Mindfulness Meditation is a practical and effective method to reduce stress, cope with challenges and improve quality of life. The process is easy to learn and you will be able to teach Mindfulness Mediation and help individuals to cope with stress in everyday life and work in a good way. The process teaches individuals how to take responsibility for their own well-being.

Les mer ... »Selvhypnose

All hypnose er selvhypnose. Dette er kanskje det mest effektive og kraftfulle verktøy som kan tas i bruk til å kontrollere ditt sinn og ditt liv.

Les mer ... »Hypnosis 1

Nordic Coach & NLP Academy offers a comprehensive online hypnosis course intended to give you the basic skills and knowledge within the field of hypnosis. During this course you will learn the foundations of hypnosis, which will help you to gain a full range of knowledge on the topic of hypnosis. This course is also a preparation for the accredited Certified Hypnotherapist Certification.

Les mer ... »