ONLINE UNDERVISNING


Opplæringen hos NOCNA skjer som en kombinasjon av personling oppmøte og online undervisning. På spørsmål om det er mulig å lære NLP og coaching utelukkende online eller fra en bok er svaret nei. Kompetansen får du kun ved å kombinere teori med mellommenneskelig kontakt i et interaktivt læringsmiljø. Online delen av våre utdanninger kan påbegynnes etter opptak.

Alle former for utdanning helt opp til Mastergrad og Doktorgrad nivå, være seg høyskole eller universitet benytter nå online undervisning. Dette er fordelaktig for studenten da det gir mulighet til å studere fleksibelt, når de vil og hvor de vil og tilpasset livssituasjon. NOCNA har i en årrekke hatt egen e-læringsplattform (Empower) som våre studenter har stor glede av. Empower kan benyttes på PC, Mac, mobil og nettbrett. Alle våre NLP utdanninger er filmet i sin helhet og tilgjengelig for deg online som student. Du kan se og lytte til undervisningen om og om igjen slik at du føler deg trygg på at du har fått med deg og integrert kunnskapen. Den praktiske delen av utdanningene med demonstrasjoner, trening og øvelser sammen med medstudenter er klasseromsmoduler. Deler av den teoretiske kunnskapen er online undervisning. Ved påmelding og registrert betaling får du umiddelbart tilgang til online kurset NLP Diplom. Dette er en innføring til NLP Practitioner og gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap som en forberedelse til den første samlingsmodulen. NOCNA er alene om å tilby NLP utdanning etter fleksible og moderne pedagogiske standarder i Norge.