PATRICIA RIDDELL

Professor Patricia Riddell

Professor of Applied Neuroscience, Head of Psychology Department University of Reading

Patricia er professor i anvendt nevrovitenskap og leder for psykologisk avdeling ved universitetet i Reading i England. Hun har studert psykologi ved universitetet i Glasgow, og har en mastergrad i kvantitative metoder i psykologi fra London, samt DPHil fra Oxford. Hun har vært aktiv, forsket og undervist på det psykologiske feltet og nevrovitenskap i over 30 år.

Patricia er opptatt av hvordan vi kan utvikle hjernen vår og neural plastisitet. Hun fremmer tanken om hvordan hjernen ikke slutter å lære, men fortsetter å danne nye nevrale nettverk også etter at mennesker har passert ungdomsalderen. Hun sier vi trenger å fortsette lære gjennom hele livet, for å aktivere det nevrale systemet, lære og venne oss til nye ting.

 


Patricia er aktiv og har alltid sagt at mennesker må ønske å forandre seg for å kunne få hjelp med å gjøre forandringene. Gjennom kunnskap i nevrovitenskap kan man forstå mer om hvordan vaner dannes og reformes, hvilket er helt nødvendig dersom mennesker ønsker å endre vaner inni en organisasjon.

"Nevrovitenskap er en fantastisk kombinasjon for både NLP og coaching. I NLP kan mennesker som starter deres reise oppleve vansker med å forstå hvorfor noen av teknikkene virker. Ved å gi en nevrovitenskapelig forklaring, og begynne å gi mennesker en forståelse av hvordan hjernen deres fungerer, kan det gjøre det mye mer opplagt at teknikkene er effektiv og har et reelt grunnlag i vitenskap." - Professor Patricia Riddell. Hør mer her