• Kursnavn: Power Up

 • Tid:
  annonseres
  Kl 0900 - 1700

 • Sted:

 • Type: gruppecoaching
  Ta kontakt dersom du ønsker å arrangere Power Up i din by eller bedrift

 • Pris: kr 1950,-
  Innbetaling til kontonr. 9490.05.98259. Merk innbetaling med ditt navn og "Power Up".

Vil du ha mer:

- energi
- motivasjon & selvtillit
- engasjement
- kreativitet
- produktivitet

- arbeidstrivsel
- mestring

og mindre

- stress
- sykefravær
- sutring?

Hvis svarer er ja, ta kontakt med oss. Gillian Godtfredsen gir dere virkningsfulle verktøy som har umiddelbar positive effekter og resultater. Hun er kjent som "The Queen of Coaching" og "The Queen Bee of NLP". Hun holdt det første coachingkurset i Norge (1996) og har siden coachet tusenvis av mennesker. Gillian lærer deg og dine medarbeidere å kommunisere bedre, sette dere mål - og nå dem!

Power Up har stimulert tusenvis av deltakere til å ta tak i personlige utfordringer og gjøre noe med dem. Seminaret gir praktiske verktøy som gir umiddelbare resultater.

Vil du planlegge din agenda fremover og fullføre dine drømmer, visjoner og mål? Har du tenkt over - "hvem har regien i mitt liv?" Hva ville skje dersom du fikk tilgang til ressursene du trenger for å skape det livet du drømmer om?

Seminaret gir innsikt, forståelse, målsetningsverktøy og strategier for å oppnå store gevinster og resultater. Du vil lære viktige ferdigheter og verktøy for å håndtere livet slik at du kan oppnå ekte balanse og harmoni, særlig med tanke på vår tids store usikkerhet, stress og frykt som skaper mye turbulens i et menneskes indre liv. Gjennom en bevisstgjøringsprosess kan du endre tanke- og atferdsmønstre, få kontakt med din egen indre visdom, få svar på dine spørsmål og frigjøre følelsesmessige og fysiske blokkeringer.

Dette er et glimrende motivasjonsforedrag- og egner seg for alle fra ungdom til godt voksne.

Noen av temaene på Power Up-seminaret

 • Hvordan du kan forandre kvaliteten i hvordan du gjør det du gjør på vei mot din visjon
 • Emosjonell intelligens
 • Tilstandskontroll
 • Grunnleggende og kreative prinsipper og lærdom som kan overføres til alle områder av livet hvor du ønsker forandring eller å skape noe nytt
 • Hvordan du kan endre følelser av overveldelse og stress til følelser av ro, selvsikkerhet, ambisjon og motivasjon
 • Hvordan du kan bruke praktiske verktøy for å skape ekte frihet på alle områder i ditt liv
 • Hvordan arbeide med din livsvisjon og det som virkelig er viktig for deg
 • Effektiv tidsbruk og strategisk planlegging
 • Hvordan du kan øke din egen motivasjon og fokus
 • Hvordan du kan oppdage og fjerne årsaker til selvsaboterende atferd og uønskede handlingsmønstre
 • Hvordan du kan begynne å uttrykke deg som den du virkelig er
 • Bli bevisst på begrensende forestillinger du har om deg selv og dine muligheter, og få hjelp til å bryte uønskede og fastlåste atferdsmønstre som hindrer deg i å skape det livet du ønsker
 • Teknikker som gjør det lett å oppnå det du virkelig ønsker deg - det som virkelig betyr noe for deg
 • Hvordan sinnet påvirker følelser og hvordan dine følelser er avgjørende for din helse og livskvalitet.
 • Hvordan du kan forberede deg selv på Å VINNE og oppnå de resultater du ønsker deg i livet, personlig og profesjonelt

Kontakt oss