RASKERE TILBAKE -
HELSE OG ARBEID

- nøkkelen tilbake til arbeidslivet  • Kursnavn: Raskere tilbake - Helse og arbeid

  • Startdato: Fortløpende

  • Varighet: Etter indivuell avtale/oppfølging

  • Oppbygging: Individuell plan

  • Sted: Oslo & Online

  • Type: Coaching, karriereveiledning, mentoring, studieveiledening, psykoedukativ behandling, helsecoaching, selvhjelp, mestring

  • Pris: 6300,- (6 sesjoner)

    Påmelding her

Vi tilbyr coaching, karriereveiledning, mentoring og teknikker for målsetning for å komme raskere tilbake til arbeidslivet. Tilbudet er satt opp for å beholde folk i arbeid eller få folk tilbake i arbeid raskest mulig. Det er også rettet mot personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli det.

Vi har over 20 års erfaring med helsecoaching, karrierecoaching, karriereveiledning, selvhjelp, mestring, målsetningsarbeid og strategier som kan støtte individet tilbake i arbeid. Vi har medisinsk og pedagogisk kompetanse til å støtte til i rehabiliteringsprosessen, med fysisk aktivitet, fysioterapi, psykoedukativ behandling, kognitive teknikker og andre tiltak for å lindre helseplagene og øke energinivået, motivasjon og tiltakslyst.

Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle tverrfaglige, kunnskapsbaserte og arbeidsrettede behandingstilbud spesielt for personer med angst og depresjoner og for personer med muskel- og skjelettlidelser. Vi tar også imot personer med andre type lidelser.

Det er mulig for oss å sette opp oppfølgingsprogram, slik at vi kan støtte kandidater på veien raskere tilbake til arbeid. Det er mulig å starte på kort varsel.

Den sykemeldte kan ta direkte kontakt med oss, eller gjennom sitt lokale NAV-kontor for å få bistand.Suksess i arbeidslivet krever kunnskap og kommunikasjonsferdigheter. Det er viktig at bedriften har ansatte som er faglig dyktige og som i tillegg håndterer de menneskelige aspektene i hverdagen og kommuniserer på en tilfredsstillende måte. NOCNAs utviklingsprogram har fokus på bedriftens visjon, verdier og hverdag. Medarbeidere lærer å fungerer optimalt ved å hente frem det beste hos seg selv og andre. De lærer praktiske mestringsverktøy som gjør de i stand til å kunne bedre håndtere seg selv og sine evner til å kommunisere og prestere effektivt.

Formålet er på å styrke seg selv og veien raskere tilbake gjennom:

Selvhjelp – ta ansvar for eget liv ved å ta problemene på alvor og kunne ta selvhjelp i bruk når livsproblemer oppstår
Mental trening - tanker, tilstandskontroll, løsning
Målsetningsarbeid – å arbeide med personlige målsetninger for å komme raskere tilbake
Motivasjon - hent ressurser og drivkraft for å nå målet
Strategier – skape nye strategier og handlingsplaner på veien raskere tilbake
Kommunikasjon - stille riktige spørsmål for å få tydelige svar
Atferd (Attitude & Behaviour) - handling og vinnende vaner
Kognitive teknikker – for å lindre helseplagene og styrke målsetninger
Mindfulness – metoder for selvhjelp, for angst og tilbakevendende depresjoner
Psykoedukativ behandling – behandling av psykiske lidelser ved hjelp av pedagogiske prinsipper
Medisinske metoder for selvhjelp – finne de metodene som passer inn i egen livssituasjon
Fysioterapi – rehabilitering etter ulike type lidelser
Helsecoaching – på veien mot helhetlig helse
Fysisk aktivitet & Kosthold – for å støtte egen helse og livsstil og øke energinivået
Karriereveiledning – for å finne den riktige veien raskere tilbake
Studieveiledning – for å finne nye studieretninger og interessefelt


Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Fagansvarlig for Raskere tilbake - tiltakene


Melinda Merunada
Master of Medical Science, Master in Adult Education, Master in Public Health, Autorisert fysioterapeut, Certified NLP Master Trainer, Certified Professional Coach, Registered Health Coach, RYTA500 Registered Yoga Teacher, Certified Mindfulness Teacher Studie- & karriereveileder Nordic Coach & NLP Academy