MELD MEG PÅ

Stipend for unge mennesker 25 år eller yngre, samt for aktive studenter på 50% for NLP utdanning • Kursnavn: NLP Practitioner & NLP Master Practitioner

 • Startdato: Oslo 10 jan 2019 datoer

 • Sluttdato: 17 mars 2019

 • Oppbygging: Består av NLP Practitioner & NLP Master Practitioner. Online studier mellom samlingene for effektiv innlæring i eget tempo.

 • Opptakskrav: Ingen

 • Sted: Bygdøy, Oslo

 • Type: Utdanning, deltid

 • Pris:kr 29,500,- for begge utdanninger. Stipend innvilges kun en gang per kandidat og gjelder kun for påmelding til begge utdanninger. Innvilget stipendsøknad gjelder kun ved betaling i sin helhet innen 14 dager.

  Hos oss kan du dele opp betalingen. Søk her.


NOCNA tilbyr NLP stipend for unge mennesker under 25 år. Dette er en unik sjanse for deg som ikke helt vet hva du vil bli som stor enda, og som ønsker et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

Nordic Coach & NLP Academy har et unikt utdanningstilbud for unge mennesker i Norge. Som en del av vår forpliktelse til å utdanne unge voksne og tenåringer i NLP gir vi økonomisk støtte til de som er under 25 år som ikke klarer å bære den finansielle byrden. Dette betyr at hvis du ønsker å bli utdannet i NLP på Practitioner og NLP Master Practitioner nivå, og du er under 25 år eller yngre kan du nå søke om stipend og ta din utdanning til en redusert pris som tilsvarer 50% av normal utdanningsavgift ved Nordic Coach & NLP Academy.

I september og oktober kan også du som er aktiv student (studentbevis kreves) søke om stipend, selv om du er over 25 år. Siste frist er 31. oktober.

Det er en stor investering å ta en NLP trening, og vi ønsker å hjelpe den yngre generasjonen. NOCNA er den første og eneste norske NLP skole som tar i bruk en stipendordning som støtter unge mennesker økonomisk. Stipendet gjelder kun for påmeldinger på både NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Du får verdifulle CPD studiepoeng for dine studier, samt eget sertifikat på de ulike nivåene. Mange studenter finner at NLP studier hjelper dem videre også i andre studier, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva får du?


NLP utdanning med stipend inkluderer NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdanningene. NLP kan hjelpe og støtte deg på yrkeskarrieren og det er bra med kommunikasjonsferdigheter i arbeidsmarkedet. Du får verktøy som kan også hjelpe deg med studiemotivasjon for andre studier. NLP er et praktisk verktøy hjelper, støtter og motiverer deg til å sette deg mål og planlegge livet ditt videre. Gjennom 20 år har vi utdannet unge mennesker i NLP og de har store fordeler av det de har lært i arbeidslivet og stor glede på det private plan.

Når du begynner din NLP reise vil du bli bedre i komunikasjon og samhandling med andre mennesker. Du vil lære å stille gode spørsmål, observere kroppsspråk, coache andre til å sette seg mål, planlegge og utvikle gode fungerende strategier på de ulike livsområder. NLP er et glimrende supplement til annen utdanning. Dette er en proaktiv utdanning som beskytter, støtter og videreutvikler deg, din yrkeskarriere og ditt familieliv. NLP Practitioner lærer deg å bruke holdningene, prinsippene og teknikkene i NLP. Mens du studerer NLP hos oss vil du få selvinnsikt og bedre forstår dine egne mønstre og hvordan du kan forandre dem for å skape enda større suksess i ditt liv. NLP gir deg en stor selvutvikling og en kompetanse. Ved å studere ved NOCNA kan du også fortsette videre til de avanserte coachutdanningene dersom du senere ønsker det.

Læringstemaer:

 • Hvordan tankeprosesser bevisst og ubevisst fungerer
 • Mestre dine tanker og følelser
 • Motivere deg selv og andre
 • Skape trygghet i deg selv
 • Du prioriterer arbeidsoppgaver
 • Endre uønskede vaner, mønstre og adferd hos deg selv og andre
 • Kommunisere klart og tydelig med kraft
 • Mestre dine språkmønstre og oppnå konstruktiv kommunikasjon
 • Lære mer effektivt
 • Bruke språket med eleganse og presisjon
 • Få kontakt med indre potensial og ressurser
 • Gi livet et mer positivt perspektiv
 • Åpne for flere av dine ressurser
 • Målrettet gjennomføre forhandlinger og møter
 • Skape god kontekst til vellykket individuell og organisatorisk utvikling
 • Se på fremtiden med et positivt og løsningsorientert perspektiv

Søknadsprosessen:

For å søke stipend, kan du begynne med å sende inn en kort beskrivelse for grunnen til at du ønsker å lære NLP, og hvordan det kan hjelpe deg i ditt eget liv, sammen med en kort CV eller oversikt over din bakgrunn. Vi vil da raskest se på din søknad, og gi deg beskjed om status på søknaden.
Dette tilbudet kan bli trukket tilbake uten varsel. Det er begrenset med stipendplasser. Kandidater som får tildelt stipend plass kvalifiserer ikke til andre eventuelle rabattordninger. Stipend for unge søkere innvilges og er gjeldende kun en gang.

Her kan du lese mer om NLP Practitioner utdanningen
Her kan du lese mer om NLP Master Practitioner utdanningen

"I løpet av de helgene jeg tilbrakte på skolen lærte jeg mer enn 3 år på høyskolen. Lite visste jeg om de kraftfulle verktøyene jeg kom til å lære om hvordan de kunne hjelpe meg i min utvikling. Det jeg lærte av Gillian og Melinda har hjulpet meg så mye, både personlig og profesjonelt." Malin Kringstad, MA Management and Leadership, Regent’s College, London

En vanlig uttalelse fra våre voksne studenter er "Jeg skulle ønsker at jeg hadde funnet Nordic Coach & NLP Academy og lært dette tidligere. Det hadde gjort meg mer bevisst!". Nå gir Nordic Coach & NLP Academy den yngre generasjonen denne unike sjansen.

 

Referanser finner du her.