TOBIAS MBAMALU

Tobias Mbamalu, Cand. Psychol (Psy.D), M.Sc. Energiøkonomi, ledelse og HR, B.Sc. Fagkonsulent.

Tobias Mbamalu er psykologspesialist med Cand. Psychol (Psy.D) i psykologi fra Universitetet i Oslo. Han er medlem av Norsk Psykologforening. Tobias ble autorisert som psykolog i 1998 og ble spesialist i klinisk psykologi i 2008. I tillegg har han en mastersgrad i management fra BI. og videreutdanning i traumabehandling med sertifisering i EMDR.

Tobias har 15 års klinisk erfaring fra privatpraksis, sengepost, poliklinikk, skole og distriktpsykiatrisk senter (DPS). Dermed har han opparbeidet seg en bred kompetanse på utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske vansker. Han har drevet psykoterapi over kortere og lengre tid med voksne, ungdom og barn med forskjellige sykdomsbilder.

De siste årene har Tobias arbeidet som psykologspesialist på den tverrfaglige allmennpsykiatrisk avdeling og på døgnavdeling ved Groruddalen DPS, under Akershus universitetssykehus,- (Ahus). I en periode jobbet han som psykolog i Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) – ved Sykehuset Telemark. Der, drev han med klinisk behandling av såkalt dobbeltdiagnose-pasienter, dvs. pasienter som sliter med både rusproblemer og psykiske lidelser. Nevnes bør også Tobias erfaring som spesialpsykolog og rådgiver fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i Skien (Skien PP-kontor), hvor han jobbet med utredning og sakkyndig vurdering av barn med sosiale- og psykiske vansker.

I en fem-års-periode (2001-2006) var Tobias sakkyndig rettspsykolog i barnevernssaker ved fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker-, i Telemark. Han har i mange år vært kulturveileder og er i dag styremedlem i Forening for interkulturell psykologi. Tobias er knyttet til akademiets stab av fagkonsulenter.

Tobias driver deltids privatpraksis Zest Psykologtjeneste. zestpsykolog.com eller zestpsykolog.no